Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 563

E - mail: renata.martinova@upce.cz

 

!!! INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM zde !!!

 

Obor

"Management elektronických komunikací a poštovních služeb" 

s vámi také na Facebooku!!!Úspěšní absolventi studijních programů zajišťovaných katedrou