Katedra technologie a řízení dopravy

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra technologie a řízení dopravy
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 201

E - mail: jana.schejbalova@upce.cz

Sídlíme v modré budově dopravní fakulty - 4 patro