Výukové a výzkumné centrum v dopravě


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem
Projekt č. CZ. 1.05/4.1.00/04.0137

 

Záměrem projektu Výukového a výzkumného centra v dopravě je :
 • vytvoření strategicky významného odborného centra rozvíjejícího vzdělávací a výzkumné aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera jako jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu
 • využití nejmodernějšího vybavení dostupného v oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků pro zkvalitnění vzdělávací přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů v těsné návaznosti na potřeby praxe a společností působících v regionu v oblasti dopravy a zkušebnictví
 • rozvoj multi-disciplinarity tvůrčích a vzdělávacích činností v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství 
Odborné zaměření :
 • Inženýrské dopravní stavby (sekce DS)
 • Dopravní prostředky – kolejová vozidla (sekce DP-KV)
 • Dopravní prostředky – silniční vozidla (sekce DP-SV)
 • Dopravní prostředky – měření a diagnostika (sekce DP-D)
 • Dopravní prostředky – elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (sekce DP-E)
 • Materiály a mechanika (sekce MM)
 • Dynamický zkušební stav (sekce DZS)
 Kapacita :
 • 3 učebny, jedna z nich specializovaná pro 120 studentů
 • 22 lehkých a těžkých laboratoří pro 130 studentů v jednom časovém úseku
 • zázemí pro výuku a akademické pracovníky
 Vybavení :
 • laboratorní technika v oblasti dopravních staveb, dopravních prostředků,
 • materiálového inženýrství, hydrauliky a elektrotechniky
 • dynamický zkušební stav
 • lis na pevnostní a ohybové zkoušky
 • sklopná plošina pro automobily
 • instrumentovaný tvrdoměr
 • dynamometr

 Výuková a výzkumná zařízení zabývající se :

 • vlastnostmi stavebních hmot, konstrukcí dopravních staveb, geologickými a geotechnickými vlivy na dopravní stavby
 • teorií dopravních vozidel z pohledu konstrukce, hydrauliky, diagnostiky, elektriky a elektrotechniky
 • zkoumáním složení materiálů, jejich opotřebení, degradace, mezních stavů a životnosti
 • zkoumáním, ověřováním a testováním statických a dynamických vlastností reálných konstrukcí a jejich částí v laboratorních podmínkách odpovídajících skutečnému chování při provozu
 
Finanční dotace po schválení podstatné změny projektu:
Celkové způsobilé výdaje:   198 139 193 Kč
Z toho: Strukturální fondy:  168 418 314 Kč
             Státní rozpočet:         29 720 879 Kč
 
 
lokalita: Technologický areál Univerzity Pardubice - Doubravice
celková zastavěná plocha:  2 315 m2
celková užitná plocha:         3 713 m2
 
WWW odkazy :
www.uni-pardubice.cz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
 
Novinky sledujte na našem Facebooku: