Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 399

E - mail: pavla.dolezalova@upce.cz