Harmonogram akademického roku

AR 2016/2017 Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium
zahájení výuky 26. 9. 2016
imatrikulace 26. 10. 2016 --- ---
rektorské volno 16. 11. 2016
vypsání témat BP/DP do 30. 11. 2016 ---
den otevřených dveří  26. 11. 2016   a   1. 2. 2017
Zimní semestr
přednáškové období 26. 9. 2016 – 23. 12. 2016
zimní prázdniny 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017
zkouškové období 2. 1. 2017 – 19. 2. 2017
Úprava zimního semestru pro poslední ročník studia oboru DS
přednáškové období --- 26. 9. 2016 – 23. 12. 2016 ---
zkouškové období --- 2. 1. 2017 – 3. 2. 2017 ---
Letní semestr
přednáškové období  20. 2. 2017 – 21. 5. 2017
zkouškové období 22. 5. 2017 – 9. 7. 2017
21. 8. 2017 – 3. 9. 2017
(Ph.D. studentům končí zk. období 10. 9. 2017)
letní prázdniny 10. 7. 2017 – 20. 8. 2017
Úprava letního semestru pro poslední ročníky studia všech oborů
přednáškové období  20. 2. 2017 – 30. 4. 2017 ---
zkouškové období 2. 5. 2017 – 4. 6. 2017 2. 5. 2016 – 28. 5. 2017 ---
 
Státní závěrečné zkoušky
zimní termín (mimo DS) 23. 1. 2017 – 27. 1. 2017

Ph.D. studenti mohou odevzdávat disertační a odborné práce ke státní doktorské zkoušce v těchto termínech:

13. 1. 2017

7. 4. 2017

8. 9. 2017

odevzdání BP/DP do 2. 12. 2016
přihlášky a uzavření indexů 21. 11. 2016 – 5. 12. 2016
 
zimní termín oboru DS 13. 2. 2017 – 17. 2. 2017
odevzdání BP/DP do 20. 1. 2017
přihlášky a uzavření indexů 16. 1. 2017 – 3. 2. 2017
 
letní termín 19. 6. 2017 – 23. 6. 2017 12. 6. 2017 – 16. 6. 2017
odevzdání BP/DP do 2. 6. 2017 do 26. 5. 2017
přihlášky a uzavření indexů 22. 5. 2017 – 5. 6. 2017 15. 5. 2017 – 29. 5. 2017
 
Slavnostní obřady - bakalářská sponze / inženýrská promoce
po zimních SZZ 3. 3. 2017 ---
po letních SZZ 3. 7. 2017 30. 6. 2017 ---
                                                                    
Směrnice č. 2/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017
Dodatek č. 1 - Změna termínu