Harmonogram akademického roku 2017/2018

AR 2017/2018 Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium
zahájení výuky 25. 9. 2017
imatrikulace 13. 10. 2017 --- ---
rektorské volno 16. 11. 2017
vypsání témat BP/DP do 30. 10. 2017 ---
den otevřených dveří  11. 11. 2017   a   7. 2. 2018
Zimní semestr
přednáškové období 25. 9. 2017 – 23. 12. 2017
zimní prázdniny 24. 12. 2017 – 1. 1. 2018
zkouškové období 2. 1. 2018 – 18. 2. 2018
zkouškové období pro ročníky před SZZ 2. 1. 2018 – 26. 1. 2018
Letní semestr
přednáškové období  19. 2. 2018 – 20. 5. 2018
přednáškové období pro ročníky před SZZ 19. 2. 2018 – 29. 4. 2018
zkouškové období pro ročníky před SZZ 30. 4. 2018 27. 5. 2018
zkouškové období 21. 5. 2018 – 8. 7. 2018
20. 8. 2018 – 31. 8. 2018
letní prázdniny 9. 7. 2018 – 19. 8. 2018
 
Státní závěrečné zkoušky
zimní termín 5. 2. 2018 – 9. 2. 2018

Ph.D. studenti mohou odevzdávat disertační a odborné práce ke státní doktorské zkoušce v těchto termínech:

8. 9. 2017

odevzdání BP/DP do 19. 1. 2018 do 19. 1. 2018
obor DS do 26. 1. 2018
přihlášky a uzavření indexů 8. 1. 2018 – 19. 1. 2018 8. 1. 2018 – 19. 1. 2018
obor DS do 26. 1. 2018
 
letní termín 11. 6. 2018 – 15. 6. 2018
obor DMML do 20. 6. 2018
11. 6. 2018 – 15. 6. 2018
odevzdání BP/DP do 25. 5. 2018
přihlášky a uzavření indexů 14. 5. 2018 – 28. 5. 2018
 
Slavnostní obřady - bakalářská sponze / inženýrská promoce
po zimních SZZ 2. 3. 2018 ---
po letních SZZ 28. 6. 2018 ---
   
                                                                 
Směrnice č. 2/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017