Uchazeči o studium Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • Září 2016 18. KSAP-PM: 18. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech akce.html?id=/FChT/akce/2016/ksap.html /FChT/akce/2016/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.; Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D. 466 037 185; 466 037 182
  • 7.9.–9.9. 27. kongres ČSSM 2016 http://www.biologicals.cz/conferences/files/file/CSSM2016/A5_letakKongres_4.jpg /FChT/akce/2016/cssm.html Top hotel Praha ČSSM konference,FCHT MÚ AVČR
  • 18.9.–23.9. Solid State Chemistry akce.html?id=/FChT/akce/2016/solidstate.html /FChT/akce/2016/solidstate.html Praha Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i. Řež, sekce „Amorfní chalkogenidy“ Katedry obecné a anorganické chemie konference,FCHT Ing. Adriana Lančok, Ph.D.; prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. +420 283 072 770 +420 466 037 144
  • 17.10.–19.10. XLIX. seminář o tenzidech a detergentech akce.html?id=/FChT/akce/2016/tenzidy.html /FChT/akce/2016/tenzidy.html Fryšava pod Žákovou horou Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 46 603 7370
  • Listopad 2016 12th Sensing in Electroanalysis akce.html?id=/FChT/akce/2016/sensing.html /FChT/akce/2016/sensing.html Pardubice Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
  • 10.11. Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2016/popularizace/vedeni-mladym.html /UPa/akce/rpvv/2016/popularizace/vedeni-mladym.html Aula Arnošta z Pardubic Univerzita Pardubice konference,UPA,FCHT,/FCHT/AKCE/2016/ Ing. arch. Iva Svobodová 466 036 482
  • 18.6.–22.6. 45. ročník největší světové konference HPLC 2017 akce.html?id=/FChT/akce/2017/hplc.html /FChT/akce/2017/hplc.html Kongresové centrum Praha FCHT konference,FCHT prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. 466 070 87
další akce