Uchazeči o studium Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • Září 2017 19. KSAP-PM: 19. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech akce.html?id=/FChT/akce/2017/ksap.html /FChT/akce/2017/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 182, 466 037 185
  • 21.9.–22.9. Aktuální problematika mikrobiologie potravin akce.html?id=/FChT/akce/2017/mikrobiologie.html /FChT/akce/2017/mikrobiologie.html Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Katedra biologických a biochemických věd seminář,FCHT Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D. 466 037 798
  • 14.11.–17.11. 13th Seminar/Workshop „Sensing in Electroanalysis“ akce.html?id=/FChT/akce/2017/elektroanalysis.html /FChT/akce/2017/elektroanalysis.html Pardubice Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
další akce