Ústav environmentálního a chemického inženýrství

 


Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Studentská 573, Pardubice

tel.: +420 466 037 140
fax.: +420 466 037 068

KCHI.FCHT@upce.cz


 

 

Konference MEMPUR - nová éra spolupráce českých a slovenských odborníků a uživatelů v oblasti membránových procesů.

MemPur