Katedra biologických a biochemických věd

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd
Studentská 573 (HB/C)
532 10 PARDUBICE

+420 466 037 701

e - mail: kbbv.fcht@upce.cz