Centrum ALMA (CA)

Jsi studentem nebo uchazečem se specifickými vzdělávacími potřebami či handicapem a chtěl by ses dozvědět o možnostech, které Ti Univerzita Pardubice nabízí k vyrovnání studijních podmínek?  Pak se neváhej obrátit na Centrum ALMA.

  • Centrum ALMA je součástí Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů,
  • jedná se o specializované pracoviště Univerzity Pardubice, které zajišťuje nebo zprostředkovává ve spolupráci s fakultami podporu pro studenty se speciálními potřebami (SP) nebo handicapem,
  • vytváří standardní podmínky pro vyrovnání studijních příležitostí pro stávající studenty se vzdělávacími potřebami, ale i pro uchazeče o studium,
  • spolupracuje s fakultami při vytváření odpovídajících podmínek pro studium studentů se SP,
  • provádí nebo zprostředkovává provedení diagnostiky studentů se SP, s cílem optimalizovat studium a související aktivity zvoleného oboru.

Bližší informace:

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
telefon: 466 036 623, 466 036 481, 727 897 442
e-mail: alma@upce.cz

Lenka Skokanová
telefon: 720 054 090

Kateřina Hornyšová
telefon: 466 036 407

Fotografie s asistenčním psem
Obrázek: