Centrum ALMA (CA)

Pracoviště pro studenty se specifickými potřebami.

Univerzita Pardubice vychází vstříc všem talentům, kteří mají zájem o studium. Jediným měřítkem jsou pro nás studijní předpoklady a chuť se vzdělávat.

Kdo jsme?

Centrum ALMA je specializované celouniverzitní pracoviště Univerzity Pardubice zajišťující poradenskou, technickou  a studijní podporu pro studenty se specifickými potřebami (SP), nebo zdravotním znevýhodněním. 
Ve spolupráci s našimi fakultními koordinátory podporujeme téměř stovku studentů na sedmi fakultách Univerzity Pardubice.

Je pro nás velmi důležité, aby se u nás cítili dobře také studenti se zdravotním či jiným znevýhodněním. Společně proto neustále pracujeme na odstraňování fyzických i duševních bariér. Jsme přístupní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, nejmodernějšími technologickými trendy vycházíme vstříc studentům se smyslovými poruchami a dalšími specifickým potřebami, podporu u nás najdou třeba i studenti se specifickými poruchami učení.

Kdo se na nás může především obrátit?

 • Uchazeči o studium a studenti prezenčního i kombinovaného studia se SP
 • Akademičtí i neakademičtí pracovníci Univerzity Pardubice
 • Zájemci ze středních škol, kteří se chtějí dozvědět více o možnostech podpory pro studenty s SP

Jak využít naše služby?

Je tu vícero způsobů:

 • Pokud jste uchazečem o studium, v elektronické přihlášce vyberte možnost "zohlednění specifických potřeb". Po přijetí přihlášky Vás zkontaktujeme a domluvíme zbytek!
 • Pokud jste již studentem, zkontaktujte svého fakultního koordinátora, nebo přímo nás. Brnkačka. Kontakt na nás najdeš dole.
 • Pracovníci univerzity nás mohou kdykoliv v průběhu roku využít ke konzultacím.
 • A pokud Vás jen zajímá, co můžeme nabídnout přímo Vám, nebo Vašemu známému, tak pište a volejte. Nebo se stavte na kávu.

Jakou formu podpory Vám tedy můžeme nabídnout?

 • Vytváříme standardní podmínky pro vyrovnání studijních příležitostí pro uchazeče o studium, ale i pro stávající studenty se vzdělávacími potřebami.
 • Spolupracujeme s fakultami při vytváření odpovídajících podmínek pro studium studentů se SP.
 • Provádíme nebo zprostředkováváme provedení diagnostiky studentů se SP, s cílem optimalizovat studium a související aktivity zvoleného oboru.
 • Ve spolupráci s akademickou poradnou APUPA nabízíme inidividuální poradenství a skupinové aktivity nejen pro studenty se SP.

Konkrétně Vám můžeme zajistit:
Konzultace k přijímacím zkouškám a v průběhu studia, možnost osobní či studijní asistence, zapůjčení kompenzačních pomůcek, zprostředkování bezbariérových pokojů na kolejích, simultánní přepis, zpřístupnění studijních materiálů, časovou kompenzaci, diagnostiku specifických poruch učení (Dystest), či konzultace pro pracovníky univerzity. 

 

Máte jakýkoliv dotaz, nebo nám chcete něco vzkázat? Potřebujete nás? Napište nám!  Centrum ALMA je tu pro vás.

Kontakt: alma@upce.cz

Odborný referent
 Barbora Modlíková,

Barbora
Modlíková


Rektorát a celouniverzitní útvary

barbora.modlikova@upce.cz
466 036 082
Odborný referent
Mgr. Alena Feige,

Mgr.
Alena
Feige


Rektorát a celouniverzitní útvary

alena.feige@upce.cz
466 036 434
Speciální pedagog
Mgr. Hana Syrovátková,

Mgr.
Hana
Syrovátková


Rektorát a celouniverzitní útvary

hana.syrovatkova@upce.cz
466 036 524
true