Univerzita Pardubice vychází vstříc všem talentům, kteří mají zájem o studium. Jediným měřítkem jsou pro nás studijní předpoklady a chuť se vzdělávat.

Je pro nás velmi důležité, aby se u nás cítili dobře také studenti se zdravotním či jiným znevýhodněním. Společně proto neustále pracujeme na odstraňování fyzických i duševních bariér. Jsme přístupní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, nejmodernějšími technologickými trendy vycházíme vstříc studentům s poruchami sluchu, zraku a dalším specifickým potřebám.

Patříte mezi studenty se zdravotním znevýhodněním nebo jinou specifickou potřebou? Neváhejte se obrátit na centrum ALMA!

  • jedná se o specializované pracoviště Univerzity Pardubice, které zajišťuje nebo zprostředkovává ve spolupráci s fakultami podporu pro studenty se speciálními potřebami (SP) nebo handicapem,
  • vytváří standardní podmínky pro vyrovnání studijních příležitostí pro stávající studenty se vzdělávacími potřebami, ale i pro uchazeče o studium,
  • spolupracuje s fakultami při vytváření odpovídajících podmínek pro studium studentů se SP,
  • provádí nebo zprostředkovává provedení diagnostiky studentů se SP, s cílem optimalizovat studium a související aktivity zvoleného oboru.
  • studentům nabízí možnost osobní asistence, zapůjčení kompenzačních pomůcek, zprostředkování bezbariérových pokojů na kolejích či služby osobního poradenství.

 

Máte jakýkoliv dotaz, nebo nám chcete něco vzkázat? Potřebujete nás? Napište nám!  Centrum ALMA je tu pro vás.

Bližší informace:

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
telefon: 466 036 623, 466 036 481, 727 897 442
e-mail: alma@upce.cz

Mgr. Alena Pospíšilová
telefon: 466 036 434, mobil: 702 262 614
e-mail: alena.pospisilova@upce.cz 

Barbora Modlíková
telefon: 466 036 082, mobil: 720 054 090
e-mail: barbora.modlikova@upce.cz

true