Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Noví prorektoři UPCE

Published: 15.04.2024

Univerzita Pardubice částečně mění své vedení. 

Rolí prorektorů se nově ujmou dvě nové osobnosti. 

K prorektorkám prof. Petře Bajerové (prorektorka pro vnější vztahy) a doc. Liběně Černohorské (prorektorka pro vnitřní záležitosti) se dne 15. dubna 2024 připojil nový prorektor pro vzdělávání a kvalitu doc. David Veselý, stávající vedoucí Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek z Fakulty chemicko-technologické. Od 1. května 2024 nastoupí také nový prorektor pro vědu a tvůrčí činnost. Tím se stane doc. Tomáš Hejduk, dosavadní proděkan pro vědu a zahraničí Fakulty filozofické. 

Jmenování nových prorektorů projednal v minulém týdnu Akademický senát UPCE, následně je rektor UPCE prof. Libor Čapek jmenoval do funkce.

„Věřím, že kolegové úspěšně naváží na své předchůdce a svými podněty přispějí k dalšímu rozvoji Univerzity Pardubice. Rád bych poděkoval oběma odcházejícím prorektorům za jejich práci a spolupráci ve vedení univerzity v posledních dvou letech,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Kdo jsou noví prorektoři UPCE

Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. (50)

je absolventem Univerzity Karlovy, Fakulty filozofické. Doktorskou práci obhájil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru Filosofie a dějiny přírodních věd, na Fakultě humanitních studií UK byl jmenován docentem pro obor filosofie. Působí na katedře filosofie a religionistiky. Je členem mnoha vědeckých grémií včetně vědecké rady Univerzity Pardubice a autorem velkého počtu odborných publikací i několika učebnic. Z mnoha zahraničních pobytů vyniká roční Fulbrightovo stipendium na Brown University (USA). Vystupuje na konferencích doma i v zahraničí, podílí se na jejich organizování a je úspěšným řešitelem mnoha vysoutěžených grantů.

Do funkce prorektora nastupuje 1. května 2024

Doc. Ing. David Veselý, Ph.D. (49)

je absolventem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru Materiálové inženýrství. Doktorskou práci obhájil na Fakultě chemicko-technologické UPCE v oboru Technologie makromolekulárních látek, docentem byl jmenován na návrh Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po působení v soukromém sektoru se vrátil na Univerzitu Pardubice, kde od roku 2015 vede Ústav chemie a makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické. Ve své vědecké činnosti se zabývá mechanismy oxopolymeračních reakcí, syntézou antikorozních pigmentů, formulacemi nátěrových hmot a organických povlaků, a také hydrofobními povlaky. Významná je také jeho vědecká spolupráce s firemním sektorem.

Do funkce prorektora nastupuje 15. dubna 2024.