Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt upce

K propojení univerzity s okolním světem dochází ve všech oblastech tvůrčích činností.

Univerzita, její jednotlivé součásti a jejich pracoviště spolupracují s mnoha institucemi a společnostmi v regionu, v rámci České republiky i na poli mezinárodním, a to na různé bázi, v rámci činností vzdělávacích i vědeckovýzkumných, společných laboratoří, v rámci doplňkové činnosti, případně smluv o spolupráci, darech apod. Do některých společností vstoupila přímou účastí.

V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce s více než  250 výzkumnými a vysokoškolskými institucemi ze 40 zemí, je realizována mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

Univerzita se stává aktivní součástí evropského i světového vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru.