Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_1873_111674.jpg

Základní a střední školy jsou naším důležitým partnerem. Právě během studia se většina mladých lidí rozhoduje, jakým směrem se bude ubírat jejich kariéra po maturitě. Hledají a vybírají vhodné studijní obory.

Cílem naší spolupráce se školami je proto nejen podpora talentovaných žáků k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v různých vědních oborech, ale i motivace k vysokoškolskému studiu.

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj pořádá celou řadu zajímavých a naučných akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Netradičními odbornými formami přibližuje především žákům a studentům, ale i široké veřejnosti výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť a zapojuje je aktivně do poznávání světa moderní vědy. Tyto akce jsou určeny všem studentům jak základních, tak středních škol, kteří jsou na Univerzitě Pardubice srdečně vítáni.


Spolupráce probíhá také formou různých soutěží:

  • Festival vědy a techniky

Univerzita každoročně spolupořádá soutěž Festival vědy a techniky pro děti a mládež nejen v Pardubickém kraji. Festival má podpořit zájem mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů.

  • Hledáme nejlepšího mladého chemika

Pro žáky základních škol je každoročně realizována soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. Žáci a žákyně v rámci soutěže musejí prokázat všestranné znalosti a schopnosti v oblasti chemie.

  • Středoškolská odborná činnost

Univerzita se zapojuje také do soutěže talentovaných středoškoláků, a to prostřednictvím Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V rámci této odborné soutěže jsou řešeny odborné problémy v osmnácti vědních oborech. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a garantuje ji Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Akademičtí pracovníci univerzity se na soutěži podílejí nejen jako odborní školitelé, ale i jako členové odborné hodnoticí komise.

  • Systematická badatelská činnost

Jednou z klíčových aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená II. je systematická práce s talentovanými žáky s aktivním zájmem o technicko-přírodovědné obory, jejíž součástí je Systematická badatelská činnost (SBČ). Žáci středních škol mají v rámci SBČ jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci s nejmodernějším vybavením přímo na půdě Univerzity Pardubice, kde pod dohledem kvalifikovaných odborných mentorů (akademických a odborných pracovníků i studentů univerzity) zpracovávají vybraná témata.


Naše nejúspěšnější projekty, realizované v uplynulých letech:

Kontakt:

Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon 466 036 482
e-mail iva.svobodova@upce.cz

O zajímavostech a dění na univerzitě se můžete dočíst v našem e-Zpravodaji.

Soubory ke stažení Velikost
AKCE pro veřejnost 2018 - pdf 1.96 MB