Spolupráce se školami

Základní a střední školy jsou naším důležitým partnerem. Právě během studia se většina mladých lidí rozhoduje, jakým směrem se bude ubírat jejich kariéra po maturitě. Hledají a vybírají vhodné studijní obory.

Cílem naší spolupráce se školami je proto nejen podpora talentovaných žáků k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v různých vědních oborech, ale i motivace k vysokoškolskému studiu.

 

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj pořádá celou řadu zajímavých a naučných akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Netradičními odbornými formami přibližuje především žákům a studentům, ale i široké veřejnosti výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť a zapojuje je aktivně do poznávání světa moderní vědy. Tyto akce jsou určeny všem studentům jak základních, tak středních škol, kteří jsou na Univerzitě Pardubice srdečně vítáni.

Kontakt:

Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
budova G (Stavařov)
Studentská 97
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon 466 036 482
e-mail iva.svobodova@upce.cz

Přehled nejbližších akcí naleznete - zde.

O zajímavostech a dění na univerzitě se můžete dočíst v našem e-Zpravodaji.

 


Spolupráce probíhá také formou různých soutěží:

  • Festival vědy a techniky

Univerzita každoročně spolupořádá soutěž Festival vědy a techniky pro děti a mládež nejen v Pardubickém kraji. Festival má podpořit zájem mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů.

 

  • Hledáme nejlepšího mladého chemika

Pro žáky základních škol je každoročně realizována soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. Žáci a žákyně v rámci soutěže musejí prokázat všestranné znalosti a schopnosti v oblasti chemie.

 

  • Středoškolská odborná činnost

Univerzita se zapojuje také do soutěže talentovaných středoškoláků, a to prostřednictvím Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V rámci této odborné soutěže jsou řešeny odborné problémy v osmnácti vědních oborech. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a garantuje ji Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Akademičtí pracovníci univerzity se na soutěži podílejí nejen jako odborní školitelé, ale i jako členové odborné hodnoticí komise.

 

  • Systematická badatelská činnost

Jednou z klíčových aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená II. je systematická práce s talentovanými žáky s aktivním zájmem o technicko-přírodovědné obory, jejíž součástí je Systematická badatelská činnost (SBČ). Žáci středních škol mají v rámci SBČ jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci s nejmodernějším vybavením přímo na půdě Univerzity Pardubice, kde pod dohledem kvalifikovaných odborných mentorů (akademických a odborných pracovníků i studentů univerzity) zpracovávají vybraná témata.


Naše nejúspěšnější projekty, realizované v uplynulých letech: