Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli organizuje pro žáky středních i základních škol soutěž „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“ . Soutěží se v řešení technických a vědeckých projektů, které mají podpořit zájem mládeže o studium a technické obory.
V rámci ocenění nejlepších řešitelů Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnout ke studiu na těchto fakultách.