Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné.
(J. Heyrovský, český chemik oceněný v roce 1959 Nobelovou cenou za chemii)

 

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
(ÚChTML - č. střediska: 30430)
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 PARDUBICE
Česká republika

Tel.: +420 466 03 7203 - sekretariát
Tel.: +420 466 03 7272 - vedoucí ústavu
Fax: +420 466 03 7068

 

Aktuality :

2.3.2017 - Zadání bakalářských a diplomových prací jsou k vyzvednutí na sekretariátu ÚChTML

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 2. 2017 - Dne 21.2.2017 v 9:00 se uskuteční povinné školení bezpečnosti práce v laboratořích
pro studenty bakalářského a navzujícího magisterského studia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.1.2017 - Pokyny pro tisk a odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Prosíme všechny studenty o jejich přečtení zde.
Děkujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1.2016 - Vloženy pokyny pro tisk a odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Prosíme všechny studenty o jejich přečtení zde.
Děkujeme.

 


 

 

 

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

 


Vedoucí ústavu
Ing. David Veselý, Ph.D., tel.: 466 037 205,
e-mail: David.Vesely@upce.cz

animace

         Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek lze studovat některé obory, které jsou v rámci ČR unikátní. Ústav se podílí na výuce v bakalářských studijních programech „Chemie a technická chemie”, „Anorganické a polymerní materiály” a „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů” a „Polygrafie”. V navazujícím magisterském studiu je možné na ústavu studovat obory: „Organické povlaky a nátěrové hmoty”, „Technologie výroby a zpracování polymerů”, „Vlákna a textilní chemie”, „Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů”. Ústav je školícím pracovištěm pro dva doktorské studijní obory: „Povrchové inženýrství” a „Technologie makromolekulárních látek”. Ústav zabezpečuje v rámci celoživotního vzdělávání licenční studium ve dvou oblastech: „Technologie nátěrových hmot a povrchových úprav” a „Technologie výroby vláknin a papíru”.