Uchazeči o studium Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 12.5. Perinatální výsledky za rok 2014 akce.html?id=/FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html /FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
  • 21.5.–22.5. Kontroverze v onkologii akce.html?id=/FZS/akce/2015/kontroverze.html /FZS/akce/2015/kontroverze.html Kongresové centrum Kunětická Hora, Dříteč 155 Onkologické centrum Multiscan Pardubice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 466 016 411
  • 22.5.–23.5. Krajský seminář Pardubického a Královehradeckého kraje: Uzlinový syndrom krku akce.html?id=/FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html /FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html Hotel Devět skal, Sněžné-Milovy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; ČLS JEP; LFHK; POUZP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
  • 9.6. Infekce v graviditě akce.html?id=/FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html /FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
  • 29.9. Pardubický klinický ORL seminář akce.html?id=/FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html /FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html Nemocnice Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
  • říjen 2015 Workshop a Seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí akce.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html /FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických oborů, posluchárna ZE1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
  • 10.11. Pardubický klinický ORL seminář akce.html?id=/FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html /FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html Svitavy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice; ORL Nemocnice Svitavy; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
  • 11.11. Krajský seminář na téma: Autoimunitní neurologické poruchy – roztroušenou sklerózu a autoimunitní neuromuskulární poruchy akce.html?id=/FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html /FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
  • 10.12. Krajský seminář Ph.D. Pardubice akce.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html /FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; LFHK; ČLS JEP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
další akce