Uchazeči o studium Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 20.10.–24.10. Mezinárodní týden, workshop k projektu In+in akce.html?id=/FZS/akce/mezinarodni-tyden.html /FZS/akce/mezinarodni-tyden.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice workshop,FZS Ing. Hana Theer Vítková 466 037 800
  • 23.10. 18. Krajský kardiologický seminář akce.html?id=/FZS/akce/krajsky-kardio-seminar.html /FZS/akce/krajsky-kardio-seminar.html Pardubice, Zámek Kardiologické oddělení interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 466 014 101
  • 12.11. Krajský neurologický seminář akce.html?id=/FZS/akce/neuro-seminar.html /FZS/akce/neuro-seminar.html Pardubice, hotel Zlatá Štika Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Ivana Dvořáková – sekretářka kliniky 466 014 710
  • 11.12. PhD - Seminář a schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického regionu a Královéhradeckého akce.html?id=/FZS/akce/phd-seminar-orl.html /FZS/akce/phd-seminar-orl.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze seminář,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
další akce