Uchazeči o studium Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 13.5. Perinatální výsledky 2013 – MUDr. Zuzana Kokrdová, Ph.D. akce.html?id=/FZS/akce/perinatalni-vysledky.html /FZS/akce/perinatalni-vysledky.html Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice přednáška,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
  • 15.5.–16.5. Kontroverze v onkologii akce.html?id=/FZS/akce/kontroverze.html /FZS/akce/kontroverze.html Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora, Dříteč 155 Onkologické centrum Multiscan Pardubice ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 466 016 411
  • 16.5.–17.5. Společná ORL konferenci pardubického a královéhradeckého kraje - Festival kazuistik akce.html?id=/FZS/akce/festival-kazuistik.html /FZS/akce/festival-kazuistik.html Hotel Devět skal, Sněžné - Milovy Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
  • 28.5. Přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů/oborů akce.html?id=/FZS/akce/prijm-zk-nmgr.html /FZS/akce/prijm-zk-nmgr.html upřesněno na pozvánce Fakulta zdravotnických studií zkouška/test,FZS Ing. Tereza Richterová 466 037 736
  • 4.6. Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů/oborů akce.html?id=/FZS/akce/prijm-zk-bc.html /FZS/akce/prijm-zk-bc.html upřesnění na pozvánce Fakulta zdravotnických studií zkouška/test,FZS Ing. Tereza Richterová 466 037 736
  • 5.6.–6.6. XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. akce.html?id=/FZS/akce/dny-chirurgu.html /FZS/akce/dny-chirurgu.html Hotel Jezerka, Seč u Chrudimi Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Chirurgická klinika FN Hradec Králové; Chirurgické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod; Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice přednáška,FZS MUDr. M. Pirkl, odd. cévní a plast. chirurgie chirurg. kliniky PKN, a.s.; doc. MUDr. J. Šiller, Ph.D., chirurgická klinika PKN, a.s. 466 012 999
  • 10.6. Možnosti screeningu, diagnostiky a léčby karcinomu ovaria – MUDr. A. Štěpánová akce.html?id=/FZS/akce/screening-pg.html /FZS/akce/screening-pg.html Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice přednáška,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
  • 19.6. Přijímací zkoušky do doktorského stuijního programu Ošetřovatelství akce.html?id=/FZS/akce/prijm-zk-phd.html /FZS/akce/prijm-zk-phd.html upřesněno na pozvánce Fakulta zdravotnických studií zkouška/test,FZS Ing. Tereza Richterová 466 037 736
  • září 2014 Doktorská konference akce.html?id=/FZS/akce/doktorska-konference.html /FZS/akce/doktorska-konference.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Hana Theer Vítková 466 037 800
  • říjen - listopad 2014 Workshop a seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí akce.html?id=/FZS/akce/workshop-fzs.html /FZS/akce/workshop-fzs.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice workshop,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
další akce