Uchazeči o studium Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 31.3. Pardubický regionální seminář: Rinitidy a rinosinusitidy akce.html?id=/FZS/akce/2015/regionalni-seminar-orl.html /FZS/akce/2015/regionalni-seminar-orl.html Nemocnice Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku NP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
  • 14.4. Kolposkopie akce.html?id=/FZS/akce/2015/kolposkopie.html /FZS/akce/2015/kolposkopie.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
  • 17.4.–18.4. 5. mezioborové sympozium akce.html?id=/FZS/akce/2015/mezioborove-sympozium.html /FZS/akce/2015/mezioborove-sympozium.html Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+NP; LFHK; ČLS JEP; Klinika otorinolaryngologie FN Ostrava; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
  • 22.4. 8. Krajský neurologický seminář na téma: Epilepsie a extrapyramidové poruchy akce.html?id=/FZS/akce/2015/epilepsie.html /FZS/akce/2015/epilepsie.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice pardubického kraje, Pardubická nemocnice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
  • 23.4. II. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě akce.html?id=/FZS/akce/2015/mezinarodni-konf..html /FZS/akce/2015/mezinarodni-konf..html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice; Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice konference,FZS Mgr. Jan Pospíchal 466 037 748
  • 23.4. X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů akce.html?id=/FZS/akce/2015/celostatni-konference-fzs.html /FZS/akce/2015/celostatni-konference-fzs.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
  • 24.4. Celostátní přednášková akce spojená s videopřenosem z operačních sálů očního oddělení garantovaná ČLK akce.html?id=/FZS/akce/2015/prednas.akce-ocni-odd..html /FZS/akce/2015/prednas.akce-ocni-odd..html Aula Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice Oční oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice přednáška,FZS doc. MUDr. Jan Novák, CSc. 606 292 938
  • 12.5. Perinatální výsledky za rok 2014 akce.html?id=/FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html /FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
  • 21.5.–22.5. Kontroverze v onkologii akce.html?id=/FZS/akce/2015/kontroverze.html /FZS/akce/2015/kontroverze.html Kongresové centrum Kunětická Hora, Dříteč 155 Onkologické centrum Multiscan Pardubice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 466 016 411
  • 22.5.–23.5. Krajský seminář Pardubického a Královehradeckého kraje: Uzlinový syndrom krku akce.html?id=/FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html /FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html Hotel Devět skal, Sněžné-Milovy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; ČLS JEP; LFHK; POUZP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
další akce