Uchazeči o studium Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 15.10.–16.10. Kurz traumatologie obličejového skeletu a Krajský seminář akce.html?id=/FZS/akce/2015/kurz-traumatologie.html /FZS/akce/2015/kurz-traumatologie.html Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; Oddělení otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, Oblastní nemocnice Jičín a.s.; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS prim. MUDr. Martin Kracík 493 582 321
  • listopad 2015 Workshop a Seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí akce.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html /FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických oborů, posluchárna ZE1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
  • 10.11. Pardubický klinický ORL seminář akce.html?id=/FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html /FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html Svitavy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice; ORL Nemocnice Svitavy; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
  • 11.11. Krajský seminář na téma: Autoimunitní neurologické poruchy – roztroušenou sklerózu a autoimunitní neuromuskulární poruchy akce.html?id=/FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html /FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
  • 10.12. Krajský seminář Ph.D. Pardubice akce.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html /FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; LFHK; ČLS JEP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
další akce