Certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání - Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice
 
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
 
 
MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA
registrované všeobecné sestry a porodní asistentky
 
CÍL KURZU
Cílem kurzu je připravit jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
 
Činnosti, k nimž absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost:
  • vytváření optimálních podmínek pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;
  • organizace a řízení výukové procesu v souvislosti s odbornou praxí;
  • koordinace a regulace praktické činnosti a výkonů vzdělávaných;
  • průběžné hodnocení dosahovaných znalostí (vědomostí a dovedností);
  • provádění výstupní evaluace vzdělávacího procesu a zpracovávání závěrečného hodnocení účastníků vzdělávacího procesu.
Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.
 
ROZSAH A OBSAH KURZU
Teoretická výuka
66 hodin
Předměty
 
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství
 
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky
 
Pedagogická psychologie
 
Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe
 
Praktická výuka       
40 hodin
Celkem
106 hodin
 
 
Předběžný HARMONOGRAM STUDIA
 
Kurz bude probíhat od října 2016 do března 2017.
Přesný rozvrh teoretické výuky bude přijatým uchazečům zaslán emailem a během měsíce října 2016 bude vyvěšen zde.
Teoretická výuka bude realizovaná v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Průmyslová 395, Pardubice), praktická výuka v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnici na pracovištích určených pro odbornou praxi studentů. Praktická výuka bude realizována dle individuálních rozpisů.
 
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ
  • odborná (případně specializovaná) způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • minimálně dva roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v daném oboru.
 
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Formulář přihlášky pro zařazení do kurzu naleznete zde. K přihlášce je nutné doložit kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru.
 
Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty zasílejte poštou do 26. 8. 2016 na adresu:
Lenka Janáčková
Fakulta zdravotnických studií                                
Univerzita Pardubice                                                                                             
Průmyslová 395
532 10 Pardubice                                                                                      
e-mail: lenka.janackova@upce.cz
 
Po tomto datu je možná domluva o zařazení do kurzu s Mgr. Červenkovou na níže uvedených kontaktech.
 
Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.
O zařazení do kurzu budou zájemci informováni e-mailem po 1.9.2016.
 
 
CENA KURZU
Cena kurzu činí 4 400,- Kč.
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu. V případě, že nebude cena kurzu uhrazena dle stanovených kritérií, bude student z kurzu vyřazen.
 

Kurz je realizován podle Vzdělávacího programu certifikovaného kurzu MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE Ministerstva zdravotnictví České republiky.

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/certifikovany-kurz_3081_3.html

 
KONTAKTY                                                        
 
Mgr. Zuzana Červenková
Lenka Janáčková
Asistent Katedry klinických oborů
Sekretariát Katedry klinických oborů
Fakulta zdravotnických studií 
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
532 10 Pardubice
e-mail: zuzana.cervenkova@upce.cz
e-mail: lenka.janackova@upce.cz
tel.: 466 037 802
tel.: 466 037 524