Certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání - Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice
 
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
 
 
MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA
registrované všeobecné sestry a porodní asistentky
 
CÍL KURZU
Cílem kurzu je připravit jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
 
Činnosti, k nimž absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost:
  • vytváření optimálních podmínek pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;
  • organizace a řízení výukové procesu v souvislosti s odbornou praxí;
  • koordinace a regulace praktické činnosti a výkonů vzdělávaných;
  • průběžné hodnocení dosahovaných znalostí (vědomostí a dovedností);
  • provádění výstupní evaluace vzdělávacího procesu a zpracovávání závěrečného hodnocení účastníků vzdělávacího procesu.
Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.
 
ROZSAH A OBSAH KURZU
Teoretická výuka
66 hodin
Předměty
 
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství
 
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky
 
Pedagogická psychologie
 
Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe
 
Praktická výuka       
40 hodin
Celkem
106 hodin
 
 
Předběžný HARMONOGRAM STUDIA
 
Kurz bude probíhat od října 2017 do března 2018.
Přesný rozvrh teoretické výuky bude přijatým uchazečům zaslán emailem a během měsíce října 2017 bude vyvěšen zde.
Teoretická výuka bude realizovaná v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Průmyslová 395, Pardubice), praktická výuka pouze v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnici na pracovištích určených pro odbornou praxi studentů. Praktická výuka bude realizována dle individuálních rozpisů.
 
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ
  • odborná (případně specializovaná) způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • minimálně dva roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v daném oboru.
 
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Formulář přihlášky pro zařazení do kurzu naleznete zde. K přihlášce je nutné doložit kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru (není nutné úředně ověřovat).
 
Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty zasílejte poštou do 25. 8. 2017 na adresu:
Lenka Janáčková
Fakulta zdravotnických studií                                
Univerzita Pardubice                                                                                             
Průmyslová 395
532 10 Pardubice                                                                                      
e-mail: lenka.janackova@upce.cz
 
Po tomto datu je možná domluva o zařazení do kurzu s Mgr. Červenkovou na níže uvedených kontaktech.
 
Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.
O zařazení do kurzu budou zájemci informováni e-mailem po 4. 9. 2017.
 
CENA KURZU
Cena kurzu činí 4 400,- Kč (pracovníci NPK, a. s. dle individuální domluvy).
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu. V případě, že nebude cena kurzu uhrazena dle stanovených kritérií, bude student z kurzu vyřazen.
 

Kurz je realizován podle Vzdělávacího programu certifikovaného kurzu MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE Ministerstva zdravotnictví České republiky.

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/certifikovany-kurz_3081_3.html

 
KONTAKTY                                                        
 
Mgr. Zuzana Červenková
Lenka Janáčková
Asistent Katedry klinických oborů
Sekretariát proděkanů a studijního oddělení
Fakulta zdravotnických studií 
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
532 10 Pardubice
e-mail: zuzana.cervenkova@upce.cz
e-mail: lenka.janackova@upce.cz
tel.: 466 037 802
tel.: 466 037 728