Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice - Černá za Bory
 
Vedoucí katedry
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
E-mail: Marketa.Moravcova@upce.cz
tel.: 466 037 754

Sekretářka
Lenka Kuthanová
E-mail: Lenka.Kuthanova@upce.cz
tel.: 466 037 524