Publikační činnost

Výsledkem vědecko-výzkumných aktivit fakulty je poměrně rozsáhlá publikační činnost. Pracovníci fakulty publikují v recenzovaných periodikách českých i mezinárodních, dále publikují i monografie.