Katedra klinických oborů

Katedra klinických oborů
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice - Černá za Bory
Vedoucí katedry
Mgr. Jan Pospíchal
E-mail: Jan.Pospichal@upce.cz
tel.: 466 037 800

Sekretářka katedry
Denisa Sucková
E-mail: Denisa.Suckova@upce.cz
tel.: 466 037 541