Přijímací řízení

Důležitá data
 • den otevřených dveří
 • uzávěrky přihlášek
 • data přijímacích zkoušek
Jak se přihlásit ke studiu na FZS?
 • termíny podání přihlášek
 • formy přihlášek
 • informace k podání přihlášek
Kritéria přijetí, organizace a obsah zkoušek, další informace
 • kritéria a podmínky přijetí
 • organizace a obsah zkoušek
 • ukázka testů
 • doporučená literatura
 • směrnice k přijímacímu řízení na akademický rok 2016/2017
Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice