Ediční rady fakult

Dopravní fakulta Jana Pernera
prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. - předsedkyně
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Ing. Jakub Vágner, Ph.D. 

Fakulta ekonomicko-správní
https://fes.upce.cz/fes/fakulta/organy/edicni-rada.html

Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. - předseda
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
doc. Ing. František Dušek, CSc.
doc. Ing. Aleš Filip, CSc.
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.
Ing. Jan Pidanič, Ph.D.
Ing. Jana Soukupová (poradní hlas z hlediska financí)

Fakulta filozofická
doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. - předseda
Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.
Mgr. Lucie Hájková, Ph.D.
Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
Mgr. Ladislav Vít, Ph.D.

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - předseda
prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Fakulta restaurování
Mgr. Jiří Kaše

Fakulta zdravotnických studií
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. - předsedkyně
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Hana Štosová
poradní hlas z hlediska financí tajemník fakulty Ing. Hana Theer Vítková

false