Ediční rady fakult

Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. - předseda
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.
Ing. Jakub Vágner, Ph.D.
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

Fakulta ekonomicko-správní
https://fes.upce.cz/fes/fakulta/organy/edicni-rada.html

Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. - předseda
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
doc. Ing. František Dušek, CSc.
doc. Ing. Aleš Filip, CSc.
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.
Ing. Jan Pidanič, Ph.D.
Ing. Jana Soukupová (poradní hlas z hlediska financí)

Fakulta filozofická
PhDr. Ivo Říha, Ph.D. - předseda
Mgr. Ladislav Vít, Ph.D.
Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Mgr. Lucie Hájková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.
Mgr. Tomáš Retka

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - předseda
prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Fakulta restaurování
Ing. Karol Bayer - předseda komise
Doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Fidler
MgA. Ivan Kopáčik
prof. Tomáš Lahoda, ak. mal.
Mgr. art. Luboš Machačko
Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. 

Fakulta zdravotnických studií
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. - předsedkyně
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Hana Štosová
poradní hlas z hlediska financí tajemník fakulty Ing. Hana Theer Vítková

false
false