Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

prodejna_skript_01_111654_115171_115331.jpg

Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. - předseda
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.
Ing. Jakub Vágner, Ph.D.
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

Fakulta ekonomicko-správní
https://fes.upce.cz/fes/fakulta/organy/edicni-rada.html

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D. - předseda
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
doc. Ing. František Dušek, CSc.
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Kavička, PhD.
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.
Ing. Jan Panuš, Ph.D.
Ing. Jan Pidanič, Ph.D.
Ing. Jana Soukupová (poradní hlas z hlediska financí)

Fakulta filozofická
PhDr. Ivo Říha, Ph.D. - předseda
Mgr. Ladislav Vít, Ph.D.
Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Mgr. Lucie Hájková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.
Mgr. Tomáš Retka

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - předseda
prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.
doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Fakulta restaurování
Ing. Karol Bayer - předseda komise
Doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Fidler
MgA. Ivan Kopáčik
prof. Tomáš Lahoda, ak. mal.
Mgr. art. Luboš Machačko
Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. 

Fakulta zdravotnických studií
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. - předsedkyně
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Hana Štosová
poradní hlas z hlediska financí tajemník fakulty Ing. Hana Theer Vítková