Ediční rady fakult

Dopravní fakulta Jana Pernera
prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. - předsedkyně
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Ing. Jakub Vágner, Ph.D. 

Fakulta ekonomicko-správní
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - předsedkyně
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
Ing. Robert Baťa, Ph.D.
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. 
doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D. 
Ing. Petr Urbanec 
Ing. Filip Gyenes  

Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. - předseda
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
doc. Ing. František Dušek, CSc.
doc. Ing. Aleš Filip, CSc.
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.
Ing. Jan Pidanič, Ph.D.
Ing. Jana Soukupová (poradní hlas z hlediska financí)

Fakulta filozofická
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. - předsedkyně
Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.
Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.
PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - předseda
prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Fakulta restaurování
Mgr. Jiří Kaše

Fakulta zdravotnických studií
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. - předsedkyně
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Ing. Eva Kynclová
poradní hlas z hlediska financí tajemník fakulty Ing. Hana Theer Vítková

false