Periodika vydávaná fakultami

Periodika zařazená Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR:

Perner´s Contacts, Dopravní fakulta Jana Pernera, 
Sborník vědeckých prací – Scientific Papers of the University of Pardubice, The Jan Perner Transport Faculty, Series B,
Sborník vědeckých prací – Scientific Papers University of Pardubice, Faculty of  Economics and Administration, Series D,
Theatrum historiae, Katedra historických věd Fakulty filozofické.

Další periodika:
Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, Fakulta ekonomicko-správní,
American and British Studies Annual, Faculty of Arts and Philosophy,
Pantheon, Katedra religionistiky Fakulty filozofické,
Sborník vědeckých prací – Scientific Papers of the University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Series A.

 

false