Informace pro autory

Postup vydání publikace prostřednictvím Univerzity Pardubice je uveden ve směrnici č. 7/2013 Řízení vydavatelských činností Univerzity Pardubice
Doplňující informace a formuláře Vám poskytne ediční referent příslušné fakulty.

Kontakty na ediční referenty fakult:
Dopravní fakulta Jana Pernera: Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D., tel 466 036 393, e-mail ladislav.routil@upce.cz
Fakulta ekonomicko-správní: Ing. Filip Gyenes, tel 466 036 548, e-mail filip.gyenes@upce.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky: Bc. Lenka Tobišková, tel 466 036 792 , e-mail lenka.tobiskova@upce.cz 
Fakulta filozofická: Ing. Iveta Němcová, tel 466 036 134, e-mail iveta.nemcova@upce.cz
Fakulta chemicko-technologická: doc. Ing. Martin Adam, Ph.D., tel 466 037 001, e-mail martin.adam@upce.cz
Fakulta restaurování: Mgr. Jiří Kaše, tel 466 036 592, e-mail jiri.kase@upce.cz
Fakulta zdravotnických studií: Hana Štosová, tel 466 037 753, e-mail hana.stosova@upce.cz

Při zpracování podkladů pro vydání publikace doporučujeme postupovat podle Pokynů pro autory.

V případě nejasností se obraťte na p. Ludmilu Faitovou z Polygrafického střediska Univerzity Pardubice
(telefon 466 036 044, e-mail ludmila.faitova@upce.cz ).

false