Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

prodejna_skript_01_111654_115171_115330.jpg

Postup vydání publikace prostřednictvím Univerzity Pardubice je uveden ve směrnici č. 7/2013 Řízení vydavatelských činností Univerzity Pardubice
Doplňující informace a formuláře Vám poskytne ediční referent příslušné fakulty.

Kontakty na ediční referenty fakult:
Dopravní fakulta Jana Pernera
Doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D., tel 466 036 431, e-mail jaroslav.kleprlik@upce.cz
Fakulta ekonomicko-správní
Dita Hájková, tel 466 036 548, e-mail  dita.hajkova@upce.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Bc. Lenka Tobišková, tel 466 036 792 , e-mail lenka.tobiskova@upce.cz 
Fakulta filozofická
Ing. Iveta Němcová, tel 466 036 134, e-mail iveta.nemcova@upce.cz
Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D., tel 466 037 001, e-mail martin.adam@upce.cz
Fakulta restaurování
Ing. Karol Bayer, tel 466 036 602, e-mail karol.bayer@upce.cz
Fakulta zdravotnických studií
Hana Štosová, tel 466 037 753, e-mail hana.stosova@upce.cz

Při zpracování podkladů pro vydání publikace doporučujeme postupovat podle Pokynů pro autory.

V případě nejasností se obraťte na paní Ludmilu Faitovou z Polygrafického střediska Univerzity Pardubice - tel.: 466 036 044, ludmila.faitova@upce.cz