prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.

Rok narození: 1971
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Fyzikální chemie
Základní výzkum
roman.bulanek@upce.cz

Prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D., absolvoval v roce 1999 doktorské studium v oboru fyzikální chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice pod vedení prof. J. Tichého a Ing. B. Wichterlové, DrSc. V roce 2004 se habilitoval a v roce 2015 byl jmenován profesorem pro obor Fyzikální chemie. Působí na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Vědecký zájem

 • Termodynamika adsorpčních jevů v porézních materiálech
 • Koordinace a umístění mimomřížkových kationtů ve vysokosilikátových zeolitech
 • Heterogenně katalyzované reakce plynných reaktantů
 • Acido-bazické vlastnosti zeolitických materiálů
 • Studium vlastností porézních koordinačních polymerů

Vědecké působení

Prof. Bulánek působí v oblasti heterogenní katalýzy a adsorpčních jevů v porézních materiálech. V současné době se věnuje studiu adsorpčních jevů v molekulových sítech, především termodynamice adsorpce ve slabě interagujících systémech, studiu koordinace a umístění mimomřížkových kationtů ve vysokosilikátových zeolitech a jejich adsorpčně separačních vlastností. Zároveň studuje použití nanoporézních anorganických materiálů s řízenou porozitou jako pevných katalyzátorů v konverzi alkánů na alkeny dehydrogenací či oxidativní dehydrogenací. V rámci svého výzkumu se soustředí na cílenou přípravu mikro a mesoporézních materiálů, jejich modifikaci a komplexní charakterizaci jejich fyzikálně chemických vlastností.

Významné mezinárodní spolupráce

 • prof. C. O. Areán, Dr. M. R. Delgado - Department of Chemistry, University of the Balearic Islands, Mallorca
 • prof. K. Hadjiivanov - Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko
 • Dr. F. Ayari - Université de Tunis El Manar, Tunis
 • Prof. G. Delahay - Institut Charles Gerhardt Montpellier, Francie

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 108, H-index 24, Total number of citation > 1500

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY PHYSICAL 17.27 (20.74), CHEMISTRY APPLIED 10.32 (18.80), ENGINEERING CHEMICAL 17.42 (15.44)

 

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • A Structure – Based Predictive Model for Brønsted Acid Catalysed Reactions, 2019 – 2021; Grantová agentura České republiky GA19-19542S.
 • Intelligent design of nanoporous adsorbents and catalysts, 2012- 2018; Grantová agentura České republiky P106/12/G015.

Dvě nejvýznamnější publikace

 • Kubička D., Horáček J., Setnička M., Bulánek R., Zukal A., Kubičková I.: Effect of support-active phase interactions on the catalyst activity and selectivity in deoxygenation of triglycerides, Appl. Catal. B: Environmental, 145 (2014) 101 -107.
 • H. Viet Thang, L. Grajciar, P. Nachtigall, O. Bludský, C. O. Areán, E. Frýdová, R. Bulánek: Adsorption of CO2 in FAU zeolites: effect of zeolite composition, Catal. Today, 227 (2014) 50-56.

Ocenění

 • Innovation Award received at TechConnect World Innovation 2017, Washington DC for highly porous SiO2 microfibers production, TechConnect (2017)
 • Best Cooperation Award of the Year 2017 from the Association for Foreign Investment AFI and the American Chamber of Commerce in the Czech Republic for project of Technology Agency of the Czech Republic no. TA04011557 (2017)
false
false