prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Rok narození: 1979
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Organická chemie
Základní a aplikovaný výzkum
filip.bures@upce.cz

Prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D., ukončil inženýrské a doktorské studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v letech 2002, resp. 2005. Během studia strávil několik měsíců ve skupině prof. P. Knochla (LMU, Mnichov) a následně postdoktorskou stáž v pracovní skupině prof. F. Diedericha (ETH, Curych). Po návratu na Univerzitu Pardubice byl v roce 2010 jmenován docentem a v roce 2017 profesorem pro obor Organická chemie.

Vědecký zájem

 • Organické konjugované systémy a jejich moderní aplikace
 • Organická elektronika
 • Fotoredox katalýza

Vědecké působení

Vědecké bádání prof. Bureše je zaměřeno na konjugované organické molekuly a studium jejich fundamentálních fyzikálně-chemických vlastností. Designovány jsou organické molekuly s dalším využitím v materiálových vědách, zejména organické elektronice. Oblasti jeho výzkumu zahrnují nelineární optiku, solární články, diody, fotovoltaické cely, přepínače, sensory apod. Vědecká pozornost jeho pracovní skupiny se rovněž zaměřuje na přípravu elektrochemicky aktivních substancí využitelných v bateriových uložištích energie. Další oblastí zájmu prof. Bureše je fotoredoxní katalýza využívající čistě organické katalyzátory. Výzkum v této oblasti je primárně zaměřen na transformaci světelného záření na energii chemických vazeb. V neposlední řadě zkoumá těkavé hybridní anorganicko-organické substance a jejich využití pro depozice vrstevnatých materiálů. 

Významné mezinárodní spolupráce

 • prof. F. Diederich -ETH Curych, Švýcarsko
 • Dr. S. Achelle - University of Rennes, Francie
 • prof. I. V. Kityk - Technical University of Czestochowa, Polsko
 • Dr. M. Fakis - University of Patras, Řecko
 • prof. S. Bhattacharya - Indian Institute of Science Bangalore, Indie
 • prof. Zhiyong Jiang - Henan University, Čína

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 107, H-index 27, Total number of citation > 2161

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY ORGANIC 16.27 (16.44), CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 22.76 (16.32), CHEMISTRY PHYSICAL 23.39 (20.74)

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • ORGBAT – Organic redox couple based batteries for energetics of traditional and renewable resources, 2018 - 2022; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007445.
 • Organic push-pull molecules: Versatile materials for optoelectronics, 2013 - 2015; Grantová agentura České republiky GA13-01061S.

Dvě nejvýznamnější publikace

 • Bureš F.: Fundamental Aspects of Property Tuning in Push-Pull Molecules, RSC Advances 4 (2014), 58826–58851.
 • Dey N., Kulhánek J., Bureš F., Bhattacharya S.: Simultaneous Detection of Cu2+ and Hg2+ via Two Mutually Independent Sensing Pathways of Biimidazole Push-Pull Dye, Journal of Organic Chemistry 84 (2019), 1787–1796.

Ocenění

false
false