prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Rok narození: 1974
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Chemie a fyzika anorganických materiálů
Základní a aplikovaný výzkum
petr.nemec@upce.cz

Prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., absolvoval v roce 2002 doktorské studium na Univerzitě Pardubice v oboru Chemie a technologie anorganických materiálů. V roce 2006 byl jmenován docentem v oboru Anorganická chemie. Od roku 2010 působí jako vedoucí katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V roce 2015 pak byl jmenován profesorem pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů.

Vědecký zájem

 • Amorfní materiály
 • Tenké vrstvy
 • Optika, fotonika

Vědecké působení

Prof. Němec působí v oblasti studia pevných látek. V současné době se zabývá zejména problematikou amorfních materiálů se zaměřením na amorfní tenké vrstvy. V rámci výzkumu se soustředí na pokročilé depoziční techniky přípravy vrstev, např. pulzní laserovou depozici či radiofrekvenční magnetronové naprašování.

Významné mezinárodní spolupráce

 • Université de Rennes 1, Francie
 • Université de Lille, Francie
 • Université de Bordeaux, Francie
 • University of Debrecen, Maďarsko

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 131, H-index 25, Total number of citation >1800

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): MATERIALS SCIENCE MULTI 17.12 (19.82),OPTICS 10.98 (15.43), PHYSICS APPLIED 14.21 (16.30).

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • Amorphous chalcogenide thin films: photoinduced phenomena, 2015 – 2017; Grantová agentura České republiky GA15-02634S.
 • Advanced methods of fabrication of chalcogenide thin films and their modifications, 2018 – 2020; Grantová agentura České republiky GA18-03823S.

Dvě nejvýznamnější publikace

 • R.Mawale R., Halenkovič T., Bouška M., Gutwirth J., Nazabal V., Bora P. L., Pečinka L., Prokeš L., Havel J., Němec P.: Mass spectrometric investigation of amorphous Ga-Sb-Se thin films, Sci. Rep. 9 (2019) 10213.
 • Bouška M., Pechev S., Simon Q., Boidin R., Nazabal V., Gutwirth J., Baudet E., Němec P.: Pulsed laser deposited GeTe-rich GeTe-Sb2Te3 thin films, Sci. Rep. 6 (2016) 26552.
false
false