prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.

Rok narození: 1958
Fakulta chemicko-technologická
Obory působení: Anorganická chemie, Chemie pevných látek
Základní a aplikovaný výzkum
tomas.wagner@upce.cz

 

Prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc., absolvoval v roce 1982 studijní obor chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů na tehdejší Vysoké škole chemicko- technologické v Pardubicích (VŠChT), nyní Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická. Doktorské studium v oboru Anorganické chemie se zaměřením na tenké vrstvy chalkogenidových skel ukončil v roce 1990 u prof. M. Frumara a v roce 2001 se habilitoval v oboru Chemie a technologie anorganických materiálů. Profesorem pro obor Anorganická chemie byl jmenován v roce 2005. V letech 2008-2011 působil prof. Wágner ve funkci proděkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro vnější vztahy, v letech 2009-2011 jako ředitel Centra materiálového výzkumu Univerzity Pardubice. Vědeckou hodnost doktora chemických věd (DrSc.) získal v roce 2016 na Slovenské akademii věd v Bratislavě. Působí na katedře obcné a anorganické chemie a v Centru materiál a nanotechnologií (CEMNAT) Fakulty chemicko-technologické.

Vědecké působení

Prof. Wágner se zabývá chemickou syntézou a studiem vlastností nových nekrystalických objemových materiálů, zejména v oblasti chalkogenidových skel, jejich tenkých vrstev, opticky indukovanými reakcemi v pevné fázi a perspektivními high-tech nanomateriály pro aplikace ve fotonice, optice a elektronice.

Působení v zahraničí:

 • Royal Society Fellowship na University of Edinburgh, Velká Británie (2 roky)
 • NSERC-NATO Fellowship na University of Saskatchewan, Kanada (2,5 roku)
 • člen Solid State Chemistry divize European Chemical Society; Materials Research Society a American Chemical Society

Významné mezinárodní spolupráce

 • Prof. Safa O. Kasap – University of Saskatchewan, Kanada
 • Prof. Koichi Shimakawa – University of Gifu, Japonsko
 • Prof. Jing Ren – University of Harbin, Čína
 • dále: Ohio University, Athens, USA; Tokyo Polytechnic University, TTI Nagoya, NIMS Tsukuba, University of Kumamoto, Japonsko

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 230, H-index 29, Total number of citation > 2700

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): MATERIALS SCIENCE MULTI 18.94 (19.82), MATERIALS SCIENCE CERAMICS 15.53 (11.44), PHYSICS APPLIED 15.96 (16.30).

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • 2011-2019 Projekt Flexprint TE01020022, Technologické agentury České Republiky. Vývoj nízkonákladové tištěné flexibilní elektroniky, zejména pro oblasti inteligentních obalů, chytrých textilií a holografických bezpečnostních prvků.
 • 2013-2015 FP7 projekt (akce Marie Curie) Photonic Applications of Nanoparticle Assemblies and Systems, PHANTASY (295182).

Dvě nejvýznamnější publikace

 • Scopigno T., Steurer W., Yannopoulos S. N., Chrissanthopoulos A., Krisch M., Ruocco G., Wágner T., Vibrational dynamics and surface structure of amorphous selenium, Nature-Communications 2, 195 (2011). IF:13.811
 • Zhang B., Cicmancova V., Kupcik J., Slang S., Pereira J. R., Svoboda R., Kutalek P., Wágner T.: A layered Ge2Sb2Te5 phase change material, Nanoscale, 2020, 12, 3351-3358. IF:6.970
false
false