Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

capek-horni_145880.jpg

Rok narození: 1975
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Fyzikální chemie
Základní výzkum
libor.capek@upce.cz

Prof. Ing. L. Čapek, Ph.D., absolvoval doktorské studium ve skupině Dr. B. Wichterlové na J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, přičemž studium úspěšně ukončil na Univerzitě Pardubice v roce 2004. Za svou disertační práci získal ocenění „Award of ministry of education for excellent students and graduates”. V roce 2005 nastoupil na katedru fyzikální chemie, kde působí dodnes. V roce 2009 byl jmenován docentem v oboru Fyzikální chemie. V roce 2017 pak byl jmenován profesorem pro obor Fyzikální chemie. Od roku 2018 působí jako vedoucí katedry fyzikální chemie.

Vědecký zájem

  • Heterogenní katalýza a fotokatalýza
  • Acido-bazické vlastnosti směsných oxidů
  • Environmentální katalytické procesy

Vědecké působení

Prof. Čapek působí v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy. V současné době se zabývá problematikou transformace podvojných vrstevnatých hydroxidů na příslušné směsné oxidy a jejich následnou rehydratací. Uvedené materiály představují atraktivní bazické katalyzátory např. v aldolové kondenzaci furfuralu, což je jeden z kroků zpracování biomasy na bio-paliva. V rámci svého výzkumu se soustředí na cílenou přípravu bazických katalyzátorů s potřebnými texturními, strukturními a acido-bazickými vlastnostmi. Druhou oblastí, kterou se prof. Čapek v současné době zabývá, je fotokatalýza, kde se soustředí na studium optických a elektronových vlastností kovem a nekovem dopovaných TiO2 materiálů. Tyto jsou aktuálně využívány pro water splitting reakci.

Významné mezinárodní spolupráce

  • prof. L. Chmielarz, prof. A. Kotarba, prof. P. Kustrowski etc. - Jagiellonian University Krakow, Polsko
  • prof. A. Caballero - Universidad de Sevilla, Španělsko

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 89, H-index 27, Total number of citation > 2100

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY PHYSICAL 26.90 (20.74), CHEMISTRY APPLIED 14.00 (18.80), ENGINEERING CHEMICAL 39.33 (15.44)

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

  • Advanced analysis of the relationship between optical/electron/textural/structural properties of TiO2 doped materials and its photocatalytic activity, 2017 – 2019; Grantová agentura České republiky GA17-20737S.
  • Quantifying the basicity of reconstructed layered double hydroxides and correlating this with their performance in base-catalysed reactions, 2019 – 2021; Grantová agentura České republiky GA19-22978S.

Dvě nejvýznamnější publikace

  • Smoláková L., Dubnová L., Kocík J., Endres J., Daniš S., Priecel P., Čapek L.: In-situ characterization of the thermal treatment of Zn-Al hydrotalcites with respect to the formation of Zn/Al mixed oxide active in aldol condensation of furfural, Applied Clay Science 157 (2018) 8–18.
  • Dubnová L., Zvolská M., Edelmannová M., Matějová L., Reli M., Drobná H., Kuśtrowski P., Kočí K., Čapek L.: Photocatalytic decomposition of methanol-water solution over N-La/TiO2 photocatalysts, Applied Surface Science 469 (2019) 879-886.

Ocenění

  • Award of ministry of education for excellent students and graduates (2004)