prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Rok narození: 1947
Fakulta filozofická
Obor působení: Historie
Základní výzkum
milena.lenderova@upce.cz

Prof. PhDr.Milena Lenderová, CSc., patří k zakládajícím pracovníkům Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Do Pardubic přišla roku 1999 jako ředitelka tehdejšího Ústavu jazyků a humanitních studií. Byla první děkankou Fakulty humanitních studií (pozdější Fakulty filozofické). Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde získala i titul PhDr. a CSc. Habilitovala se a profesorské řízení postoupila na Jihočeské univerzitě, kde od roku 1993 po několik let působila.

Fields of interest:

 • Dějiny žen
 • Dějiny každodennosti
 • Dějiny dětství
 • Dějiny česko-francouzských kulturních vztahů
 • Ego-dokumenty jako historický pramen

Vědecké působení

V České republice začala jako první zkoumat dějiny žen a dětství z pohledu historické antropologie. Z dalších témat, kterým se věnuje, stojí v popředí dějiny každodennosti a kulturní dějiny česko-francouzských vztahů.  Na Fakultě filozofické UPa založila badatelský kolektiv skládající se převážně z jejích někdejších a současných doktorandů, který se věnuje gender a body history. Je autorkou nebo spoluautorkou 25 publikací a zhruba dvou set vědeckých studií uveřejněných v domácích či zahraničních odborných periodikách. Je členkou redakční rady Histoire, Économie, Société. La revue d'histoire économique et sociale du XVIe au XXe siècle, kterou vydává prestižní pařížské nakladatelství Armand Colin, a členkou 12 vědeckých, redakčních či uměleckých rad v ČR, mj. Francouzsko-česko-slovenské komise historiků.

Grant projects (selection):

 • 2017-2019: GA17-14082S: Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí. 1804-1948
 • 2011 – 2013: GA410-11/0487: Století těla. Dějiny těla v "dlouhém" 19. století.

Selected Publications:

 • LENDEROVÁ, Milena. Dcera národa?: tři životy Zdeňky Havlíčkové. Praha: Paseka, 2013.
 • LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě: žena devatenáctého století. Praha: Karolinum, 2016.
 • LENDEROVÁ, Milena, Martina HALÍŘOVÁ a Tomáš JIRÁNEK. Vše pro dítě: válečné dětství 1914-1918. Praha: Paseka, 2015.
 • LENDEROVÁ, Milena, Tomáš JIRÁNEK a Marie MACKOVÁ. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2017.
 • , Milena. Donne in viaggio: le viaggiatrici delle Terre ceche e la loro immagine dell'Italia negli anni 1782-1936. Roma - Praha: Istituto Storico Ceco di Roma, 2017.

Významná ocenění:

 • 1999: – Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za knihu Hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999
 • 2007 – Řád Akademických palem udělený Francouzským velvyslanectví v Praze za zásluhy o šíření francouzského jazyka, vědy a kultury
 • 2014 Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích
 • 2015 – Stříbrná pamětní medaile Senátu
 • 2016 Magnesia Litera za publikaci Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918 (spolu s M. Halířovou a T. Jiránkem)
false
false