Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

holcapek-horni_145882.jpg

Rok narození: 1971
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Analytická chemie
Základní a aplikovaný výzkum
michal.holcapek@upce.cz

 

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., obhájil doktorskou práci na téma spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie pod vedením prof. P. Jandery na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v roce 1999. Po obhájení Ph.D. pokračoval ve vědecké práci na katedře analytické chemie, kde byl v roce 2009 jmenován docentem v oboru Analytická chemie a v roce 2013 profesorem pro obor Analytické chemie. Absolvoval několik krátkých odborných stáží ve Francii, USA a Norsku. Prof. Holčapek je editorem mezinárodního časopisu TrAC Trends in Analytical Chemistry a dále členem edičních rad časopisů Analytical and Bioanalytical Chemistry a Lipids. Je viceprezidentem světové organizace International Lipidomics Society.

Vědecký zájem

 • Hmotnostní spektrometrie organických a bioorganických sloučenin
 • Lipidomická analýza
 • Lipidové biomarkery a včasná detekce maligních nádorových onemocnění

Vědecké působení

Prof. Holčapek se zabývá využitím hmotnostní spektrometrie v kvalitativní a kvantitativní analýze organických a bioorganických sloučenin. V poslední době se specializuje zejména na lipidomickou analýzu s využitím spojení hmotnostní spektrometrie s ultravysokoúčinnou kapalinovou chromatografií a ultravysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografií s cílem vývoje validovaných analytických metod pro vysoko-prostupnou analýzu co největšího počtu tříd lipidů. Klíčovou aplikací je analýza biologických vzorků u pacientů s maligním nádorovým onemocněním za účelem nalezení dysregulovaných lipidů a jejich použití pro včasnou detekci rakoviny s pomocí vícerozměrné analýzy dat.

Významné mezinárodní spolupráce

 • prof. M. Wenk - National University of Singapore
 • Dr. G. Liebisch - University Hospital Regensburg, Germany
 • Dr. K. Ekroos - Lipidomics Consulting Ltd., Esbo, Finland

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 131, H-index 38, Total number of citation > 4500

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY ANALYTICAL 39.38 (19.77),

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 41.81 (22.01)

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • Mass Spectrometry in Cancer Research: Lipid Biomarkers for Early Diagnostics, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ERC CZ LL1302.
 • Characterization of human lipidome and metabolome for personalized healthcare and biomarker discovery: case study of kidney cancer, Grantová agentura České republiky GA18-12204S.

Dvě nejvýznamnější publikace

 • Holčapek M., Liebisch G., Ekroos K.: Lipidomic Analysis, Anal. Chem. 90 (2018) 4249-4257.
 • Lísa M., Holčapek M.: High-Throughput and Comprehensive Lipidomic Analysis Using Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography-Mass Spectrometry, Anal. Chem. 87 (2015) 7187–7195.

Ocenění

 • Power List 2013 a 2015 pro 100 nejvlivnějších lidí v oboru analytické chemie - časopis The Analytical Scientist (2015 a 2013)
 • Spoluautor nejlepší práce roku v klinické farmakologii oceněné Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii pod Českou lékařskou společností J.E. Purkyně (2007, 2006 a 2003)
 • Cena Karla Preise za nejlepší článek roku 1998 publikovaný v Chemických listech (1999)
 • Cena za chemii udělená Francouzským velvyslanectvím v Praze a firmou Rhône-Poulenc (1997)