Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc1391-enhanced-382154186698.jpg

Absolvovala jsem Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze v roce 1994. Na studium navázala nejprve studijní stáž v Agrobance, a.s., v letech 1995–2000 jsem působila na pozici obchodní a následně projektové manažerky ve společnostech Derby, a.s. a později v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. Po několika letech na mateřské dovolené, od roku 2009 působím na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, nejdříve na pozici finanční manažerky projektů spolufinancovaných z evropských fondů, od roku 2012 jako akademický pracovník na katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu. V roce 2010 jsem se přihlásila na doktorské studium a v roce 2015 jsem obhájila na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice disertační práci a získala titul Ph.D. v oboru Řízení a ekonomika podniku.

Odborně se zaměřuji na problematiku projektového řízení, jednak obecně, jednak se zaměřením na projekty spolufinancované z evropských fondů, personální dimenzi projektového řízení a hodnocení úrovně projektového řízení. V oblasti projektového řízení jsem certifikována jako projektový manažer IPMA úroveň C, PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner. Jsem spoluautorkou odborné publikace Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví (vydáno v Grada Publishing, 2017), spoluautorkou kapitoly v odborné publikaci Social Innovation in Higher Education Landscape, Practices, and Opportunities (vydáno v Springer, 2021) a vedoucí autorského kolektivu monografie Diversity Management, která do konce roku 2021 vyjde v nakladatelství Univerzity Pardubice. Jsem autorkou vysokoškolských skript, autorkou či spoluautorkou více než 40 článků v odborných časopisech a ve sbornících z mezinárodních konferencí. Podílela jsem se na přípravě řady národních i mezinárodních rozvojových a výzkumných projektů, z nichž byly nebo ještě jsou realizovány např. projekty spolupráce s norskou univerzitou BI Norwegian Business School, projekt INCHEBIO, IVEMCH či NANOBIO. Úzce spolupracuji i s dalšími zahraničními partnery (Technological University Dublin, National Taipei University of Technology a řadou dalších). Jsem národním zástupcem v COST Action CA18236 Multi-disciplinary innovation for social change a vedoucí projektového týmu, který řeší výzkumné úkoly v této oblasti. Zároveň jsem členem projektového týmu COST Action CA16121 - From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy. V neposlední řadě se věnuji výuce studentů v bakalářských a magisterských programech na Fakultě chemicko-technologické a často učím i zahraniční studenty přijíždějící na Univerzitu Pardubice v rámci programu Erasmus+.

Problematice projektového řízení se věnuji i mimo půdu univerzity, působím jako poradce v oblasti implementace projektů z evropských strukturálních a investičních fondů na regionální úrovni. Se zájmem o problematiku projektového řízení souvisí i moje členství ve Společnosti pro projektové řízení (od 2020 IPMA CZ).

S mentoringem přímo zkušenosti nemám, i když svým studentům se snažím být vždy nápomocna a vedení projektů či poradenství v oblasti projektového řízení má k podobným formám podpory také velmi blízko.

Náročné pracovní aktivity kompenzuji nejraději s rodinou, manželem a třemi dnes už dospělými nebo skoro dospělými dětmi, našimi dvěma kokršpaněly, cestováním, turistikou, lyžováním či cyklistikou, u vody nebo na vodě. Z původně nenáročné podpory dětí při aktivním provozování sportu – okruhového jachtingu se stal další koníček, kdy pomáhám s organizací táborů pro začátečníky a pokročilé jachtaře v domovském klubu Yachtclub Pardubice a jsem předsedkyní Asociace lodní třídy 29er a 49er, která podporuje mládežnické závodníky na národní úrovni, ale také spolupořádá významné závody, letos třeba Mistrovství Evropy juniorů lodních tříd 49er a 49erFX na Lipně.

doc. Ing. Jana Košťálová, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická