Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_1894_111625_115119.jpg

Kolegium rektora Univerzity Pardubice je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. d) Statutu Univerzity Pardubice. Je poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou zpravidla prorektoři, předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice, děkani fakult Univerzity Pardubice, kvestor a zástupce studentů. Rektor může přizvat k jednání KR i další osoby, jichž se projednávané věci týkají. Členství je nezastupitelné.

Členové kolegia rektora Univerzity Pardubice:

 1. prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor
 2. prof. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy
 3. doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D., prorektorka pro vnitřní záležitosti
 4. doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
 5. doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu
 6. Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor
 7. doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické
 8. prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., děkan Fakulty chemicko-technologické
 9. Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
 10. doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií
 11. Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování
 12. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní
 13. doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
 14. Ing. Petr Bělina, Ph.D., předseda Akademického senátu UPCE
 15. Bc. Petr Leinweber, předseda Studentské rady UPCE
 16. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., emeritní rektor
 17. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., emeritní rektor
 18. Mgr. Věra Albrechtová, vedoucí Oddělení pro mezinárodní vztahy
 19. Jan Brothánek, ředitel Správy kolejí a menzy
 20. Ing. Filip Habivský, vedoucí Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek
 21. Mgr. Martina Chramostová Víghová, vedoucí Oddělení právní a organizační
 22. Ing. Blanka Jankovská, vedoucí Univerzitní knihovny
 23. Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Centra informačních technologií a služeb
 24. Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., vedoucí Jazykového centra
 25. Ing. Lucie Košťálová, vedoucí Kanceláře rektora, kancléřka
 26. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., ING-PAED IGIP, vedoucí Centra transferu technologií a znalostí
 27. Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů
 28. Mgr. Jan Němec, vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu
 29. Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru
 30. Bc. Monika Poláková, vedoucí Vydavatelství a polygrafické středisko
 31. Ing. Ondřej Prusek, Ph.D., vedoucí Oddělení pro vzdělávání
 32. Ing. Lucie Tucauerová, vedoucí Ekonomického odboru
 33. Ing. Monika Vejchodová, vedoucí Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
 34. Bc. Zuzana Veverková, vedoucí Oddělení lidských zdrojů