UPCE

Rozšířené vedení

Rozšířené vedení univerzity je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. e) Statutu Univerzity Pardubice. Je poradním orgánem rektora a je tvořeno členy vedení univerzity a děkany fakult univerzity.

 

Členové Rozšířeného vedení Univerzity Parubice:
1. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor
2. prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a kvalitu, statutární zástupkyně rektora
3. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti
4. Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy
5. prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., prorektor pro vědu a rozvoj
6. Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor
7. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické
8. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní
9. doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
10. doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické
11. Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování
12. doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií
13. Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky

true