UPCE

Rozšířené vedení

Rozšířené vedení univerzity je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. e) Statutu Univerzity Pardubice. Je poradním orgánem rektora a je tvořeno členy vedení univerzity a děkany fakult univerzity.

 

Členové Rozšířeného vedení Univerzity Pardubice:

1. prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor

2. doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, statutární zástupce rektora

3. doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy

4. doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D., prorektorka pro vnitřní záležitosti

5. doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu

6. Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

7. doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií

8. prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., děkan Fakulty chemicko-technologické

9. doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické

10. Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky

11. Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování

12. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní

13. doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
 

true