Univerzita Pardubice provozuje webový helpdeskový systém, který napomáhá lepší organizaci práce rektorátních i fakultních podpůrných týmů, transparentnímu a efektivnímu řešení požadavků. Systém je založen na systému esup-helpdesk vyvíjeném týmem s centrem na francouzské Université de Rennes 1, přičemž do procesu jsou zapojeni i naši vývojáři. Systém byl vybrán z několika konkurenčních enterprise helpdeskových řešení, přičemž hlavní devizou vybraného produktu je uživatelská přívětivost se zachováním pokročilých vlastností, které umožňují dobrou integraci do existující infrastruktury naší univerzity.

Nasazení a úprava byla finančně podporována Fondem rozvoje CESNET, z.s.p.o. Důležitým bodem v procesu nasazení byla optimalizace webového prostředí, aby splňovalo nejpřísnější standardy přístupnosti pro hendikepované uživatele, které probíhalo ve spolupráci s TyfloCentrem Brno, o.p.s.

V současnosti je helpdesk používán zejména Technickým odborem, Odborem informačních a komunikačních technologií (Informačním centrem), Fakultou ekonomicko-správní a Fakultou elektrotechniky a informatiky, a to pro komunikaci zejména se zaměstnanci UPa. Studenti využívají helpdeskový systém nepřímo pomocí e-mailové komunikace, která je helpdeskem automaticky zpracovávána; přímé otevření webového prostředí pro studenty je v současnosti připravováno.

Uživatelské návody jsou přístupné pro autentifikované zaměstnance. V případě dotazů, poznámek či námětů na další rozvoj helpdesku můžete kontaktovat správce systému Ing. Pavel Přikryl.