Osobní elektronické certifikáty

Univerzita Pardubice poskytuje svým studentům a zaměstnancům možnost využívat osobní elektronické certifikáty. Jejich účelem je zejména možnost používat důvěryhodný (nikoli kvalifikovaný) pro podepisování e-mailové korespondence či dokumentů, případně pro ověřování identity.

Vydávání a správu certifikátů zajišťuje služba TCS Personal, která je v Česku zprostředkována sdružením CESNET. Vydávané certifikáty jsou aktuálně podepisovány certifikační autoritou Comodo CA Ltd., která je považována za důvěryhodnou většinou používaných desktopových programů.