UPCE

Kompenzační pomůcky k zapůjčení

Univerzita Pardubice nabízí studentům se speciálními potřebami možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, či studijní asistenci. Účelem je zlepšení kvality studia pro tyto studenty.

Pomůcky jsou rozděleny do skupin dle typu znevýhodnění studenta. Protože se staráme o naše studenty individuálně a hledáme řešení "šité na míru", není zde uveden výčet veškeré techniky, které můžeme zapůjčit.

Všichni studenti s tělesným či smyslovým handicapem, kteří si kvůli svémů znevýhodnění nestíhají na hodinách pořízovat zápisky, mohou využít službu Zápis. Jedná se o formu studijní asistence, kde jsou studentovi pořízeny a poskytnuty zápisky z hodiny. (Nejedná se o doslovný zápis jako v případě simultánního přepisu.)

Dle individuálních potřeb studentů je možné pořídit i další pomůcky.

 

V případě zájmu o zapůjčení či více informací kontaktujte

Mgr. Alenu Feige
e-mail: alena.feige@upce.cz
tel.: 466 036 434, mobil 702 262 614

nebo

Barboru Modlíkovou
e-mail: barbora.modlikova@upce.cz
tel.: 466 036 082, mobil: 720 054 090

true