Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

book-1659717_1920_122339.jpg

Chcete pomoci svým kolegům?
Staňte se asistentem.

Co je studijní asistence?

Studijní asistence je souhrn úkonů a služeb poskytovaných studentům s postižením / specifickými potřebami při jejich studijních, příp. dalších aktivitách souvisejících s pobytem na vysoké škole.

Kdo je studijní asistent a co dělá?

Student (dobrovolník), který je ochoten pomoci studentovi s postižením při některých činnostech jako je pohyb a orientace v univerzitním kampusu, obstarávání běžných záležitostí spojených se studiem apod.
Konkrétní náplň  asistence se odvíjí od dohody studenta s jeho  asistentem.
Asistenční službu na Univerzitě Pardubice organizačně zastřešuje Centrum ALMA, kde také může student s postižením o přiřazení asistenta požádat.

Jaké jsou požadavky na studijního asistenta?

Každý, kdo uvažuje o službě studijní asistence studentovi s postižením, by měl být:

  • ochotný pomáhat,
  • zodpovědný – je třeba dodržovat smluvené termíny, postupy, služby, aktivity apod.,
  • ochotný učit se novým poznatkům – zejména v rámci přípravy na asistenci,
  • fyzicky zdatný – zvláště některé úkony při studijní asistenci u osob s těžkým pohybovým postižením vyžadují dobrou fyzickou kondici.

Jak se můžete zapojit?

Pokud uvažujete o zapojení do studijní asistence, na základě dohody se studentem, který asistenci potřebuje, můžete se zapojit některými z následujících způsobů a forem:

  • doprovod při příchodu na univerzitu a při pohybu po ní (od zastávky MHD, z kolejí do školy a zpět, po areálu univerzity, do města apod.),
  • asistence při výuce a aktivitách souvisejících s výukou (pomoc při přednáškách a cvičeních, zajištění přepisu, nahrávky, kopírování přednášek, pomoc s vyřizováním záležitostí na studijním oddělení apod.),
  • asistence při dalších aktivitách (sport, exkurze, návštěva knihovny aj.)

Studijní asistenci můžete vykonávat:

  • dlouhodobě (např. na semestr, akademický rok),
  • krátkodobě (několik týdnů),
  • příp. jednorázově (v určité dny, na vybrané přednášky, akce).

Poskytování asistence studentovi s postižením je činností dobrovolnou. Přináší pocit prospěšnosti a vědomí smysluplně stráveného času, rozvíjí etické a morální chování a hodnoty jednotlivců.
 

Příprava studijního asistenta

Potřeby jednotlivých studentů s postižením a tedy i nároky na asistenta závisí na zdravotním stavu a kondici studenta s postižením i dalších podmínkách – např. rozvrhu výuky, ubytování na kolejích, způsobu dojíždění aj.
Jiné požadavky a potřeby má student s postižením zraku, jiné student tělesně postižený, pohybující se např. na vozíku, a jiné student nedoslýchavý, neslyšící nebo ohluchlý.


Na poskytování kvalitní asistenční služby je třeba budoucí asistenty připravit, a to zejména s ohledem na druh a stupeň postižení studenta, u něhož bude asistenci vykonávat. Příprava studentů pro asistenční službu zahrnuje základní seznámení s problematikou pohybově, zrakově nebo sluchově postižených.

Uvažujete o studiu na fakultách univerzity a potřebujete studijního asistenta?

Podmínky pro studium a pobyt na vybraných studijních oborech a fakultách –  se postupně zlepšují, nicméně doporučujeme vhodnost oboru, náplň a obsah studia i možné uplatnění absolventa předem konzultovat na příslušné fakultě (např. s proděkanem pro studijní záležitosti), a to ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Pro ubytování jsou k dispozici bezbariérové pokoje s vlastním sociálním zařízením na pavilonu C vysokoškolských kolejí v Pardubicích – Polabinách. Doporučujeme si je prohlédnout a zjistit konkrétní vybavení a podmínky. Bezbariérovost univerzitního kampusu včetně kolejí si můžete prohlédnout z domu prostřednictvím virtuální prohlídky.

Přítomnost asistenta při studiu není podmínkou, můžete studovat i bez něj. Pokud již svého osobního asistenta máte, je samozřejmé, že Vám může být k dispozici on.

Vhodného studijního asistenta Vám můžeme pomoci najít a zajistit.
Záleží na vašem rozhodnutí.

Kde se dozvíte více informací o studijní asistenci?

Chcete se jako student zapojit do studijní asistence nebo budete asistenta potřebovat?
Kontaktujte Centrum Alma (CA)

Univerzita Pardubice…
přátelská ke všem studentům