Metodický pokyn

Podpora studentů a uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Pardubice se řídí následující směrnicí:

"Směrnice č. 8/2019 Podpora a vyrovnávání podmínek při přijímacím řízení a studiu uchazečů/studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice"

 

 

true