Dohoda o poskytování služeb studentům se SP

Aktuální znění "Specifikace služeb, kompenzací a podpůrných opatření poskytovaných nebo realizovaných na vyrovnání studijních podmínek studenta se specifickými potřebami" je k dispozici v Centru ALMA.

true