Studenti se sníženou hybností horních končetin

Studenti se sníženou hybností horních končetin si mohou zapůjčit následující pomůcky:

Notebook se zapisovacím softwarem Newton Dictate, software pomocí mikrofonu snímá diktovanou řeč a přepisuje ji jako text.