Studenti s poruchami učení

Studenti s poruchami učení si mohou zapůjčit následující pomůcky:

ClaroRead software na podporu čtení, rozpoznání a korekci textu

  • program čte zdrojový text syntetickým hlasem a zároveň čtený text na obrazovce zvýrazňuje, propojuje tak mluvenou a psanou podobu slova
  • čteny mohou být dokumenty ve formátech Word, PDF nebo HTML
  • predikce (napovídání) textu při psaní ve Wordu pomáhá zlepšovat písemný projev
  • čtený text lze uložit do audio a video souboru

Digitální záznamník
Diktafon

false