UPCE

Hlavní součásti

Dopravní fakulta Jana Pernera  
Děkanát DFJP, Studentská 95, 532 10 Pardubice
e-mail dekanat.DFJP@upce.cz
děkan: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., telefon 466 036 509

Fakulta ekonomicko-správní
Děkanát FES, Studentská 84, 532 10 Pardubice
e-mail dekanat.FES@upce.cz
děkan: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., telefon 466 036 512

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát FEI, nám. Československých legií 565, 530 02 Pardubice
e-mail FEI@upce.cz
děkan: Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., telefon 466 036 792

Fakulta filozofická
Děkanát FF, Studentská 84, 532 10 Pardubice
e-mail dekanat.FF@upce.cz
děkan: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., telefon 466 036 226

Fakulta chemicko-technologická
Děkanát FChT, Studentská 573, 532 10 Pardubice
e-mail dekanat.FChT@upce.cz
děkan: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., telefon 466 037 294

Fakulta restaurování
Děkanát FR, Jiráskova 3, 570 10 Litomyšl
telefon 461 612 565, e-mail dekanat.FR@upce.cz
děkan: Mgr. BcA. Radomír Slovik,telefon 466 036 591

Fakulta zdravotnických studií
Děkanát FZS, Průmyslová 395, 530 03 Pardubice
e-mail dekanat.FZS@upce.cz  
děkanka: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., telefon 466 037 728

false