UPCE

Rektorát tvoří organizační útvary (odbory, oddělení a samostatné referáty) zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost univerzity. Jedná se o administrativní, ekonomické, provozní a jiné útvary řízené rektorem, prorektory, kvestorem nebo kancléřkou.

Rektorát
Studentská 95, 532 10, Pardubice
tel.: 466 036 111 - přes telefonní ústřednu na všechna pracoviště univerzity

Kancelář rektora

kancléřka
Mgr. Lucie Kašková,

Mgr.
Lucie
Kašková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.kaskova@upce.cz
tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení
Mgr. Michaela Jansová,

Mgr.
Michaela
Jansová


Rektorát a celouniverzitní útvary

michaela.jansova@upce.cz
466 036 524
asistentka rektora
Bc. Martina Hrbáčková

Bc.
Martina
Hrbáčková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.hrbackova@upce.cz
466 036 553
tajemnice rektora
Ing. Valerie Wágnerová

Ing.
Valerie
Wágnerová


Rektorát a celouniverzitní útvary

valerie.wagnerova@upce.cz
466 036 555
asistentka prorektorů
Ing. Nikola Tříletá,

Ing.
Nikola
Tříletá


Rektorát a celouniverzitní útvary

nikola.trileta@upce.cz
466 036 568

Oddělení propagace a vnějších vztahů

vedoucí
Mgr. Martina Macková,

Mgr.
Martina
Macková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.mackova@upce.cz
466 036 413
 Tomáš Pospíchal

Tomáš
Pospíchal


Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.pospichal@upce.cz
466 036 467
Mgr. Lenka Čermáková,

Mgr.
Lenka
Čermáková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.cermakova@upce.cz
466 036 544
Ing. Lenka Krejčíková

Ing.
Lenka
Krejčíková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.krejcikova@upce.cz
466 036 757
Mgr. Věra Přibylová,

Mgr.
Věra
Přibylová


Rektorát a celouniverzitní útvary

vera.pribylova@upce.cz
466 036 406
Ing. arch. Iva Svobodová,

Ing. arch.
Iva
Svobodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

iva.svobodova@upce.cz
466 036 482

Oddělení pro vzdělávání

vedoucí
Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.

Ing.
Ondřej
Prusek
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

ondrej.prusek@upce.cz
466 036 416

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

Ing. Martina Valášková,

Ing.
Martina
Valášková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.valaskova@upce.cz
466 036 795

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

vedoucí
Ing. Monika Vejchodová,

Ing.
Monika
Vejchodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

monika.vejchodova@upce.cz
466 036 417
Ing. Jitka Genserová

Ing.
Jitka
Genserová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jitka.genserova@upce.cz
466 036 733
Ing. Lucie Macháčová,

Ing.
Lucie
Macháčová


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.machacova@upce.cz
466 036 596

Oddělení personální a mzdové

vedoucí

Mgr.
Markéta
Holá


Rektorát a celouniverzitní útvary

marketa.hola@upce.cz

Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností

Ing.
Lucie
Košťálová


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.kostalova@upce.cz
466 036 530, 466 036 663

Bc.
Jana
Nováková


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.novakova@upce.cz
466 036 284

Sekretariát kvestora

 Zita Bachurová,

Zita
Bachurová


Rektorát a celouniverzitní útvary

zita.bachurova@upce.cz
466 036 556

Ekonomický odbor

Ing. Dagmar Drobná Kubalík,

Ing.
Dagmar
Drobná Kubalík


Rektorát a celouniverzitní útvary

dagmar.drobnakubalik@upce.cz

Jaroslava
Janatová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jaroslava.janatova@upce.cz
466 036 356
Ing. Pavel Cabalka,

Ing.
Pavel
Cabalka


Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.cabalka@upce.cz
466 036 766
Ing. Jana Kubíčková,

Ing.
Jana
Kubíčková


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.kubickova@upce.cz
466 036 756

Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

Ing. Irena Seinerová,

Ing.
Irena
Seinerová


Rektorát a celouniverzitní útvary

Oddělení právní a organizační

JUDr. Mgr.
Adéla
Nekvindová


Rektorát a celouniverzitní útvary

adela.nekvindova@upce.cz

Referát právní

JUDr. Pavel Horák,

JUDr.
Pavel
Horák


Rektorát a celouniverzitní útvary

Referát organizační

Bc. Alice Michalů,

Bc.
Alice
Michalů


Rektorát a celouniverzitní útvary

alice.michalu@upce.cz
466 036 143

Podatelna

 Eva Říhová,

Eva
Říhová


Rektorát a celouniverzitní útvary

eva.rihova@upce.cz
466 036 364
 Zuzana Faltusová,

Zuzana
Faltusová


Rektorát a celouniverzitní útvary

zuzana.faltusova@upce.cz
466 036 746

Centrum mezinárodních mobilit

Mgr. Věra Albrechtová

Mgr.
Věra
Albrechtová


Rektorát a celouniverzitní útvary

vera.albrechtova@upce.cz
466 036 350
Mgr. Andrea Pilařová

Mgr.
Andrea
Pilařová


Rektorát a celouniverzitní útvary

andrea.pilarova@upce.cz
466 036 209
Mgr. Jana Voltrová

Mgr.
Jana
Voltrová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.voltrova@upce.cz
466 036 496
Ing. Kateřina Hornyšová,

Ing.
Kateřina
Hornyšová


Rektorát a celouniverzitní útvary

katerina.hornysova@upce.cz
false