Rektorát

Rektorát tvoří organizační útvary (odbory, oddělení a samostatné referáty) zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost univerzity. Jedná se o administrativní, ekonomické, provozní a jiné útvary řízené rektorem, prorektory, kvestorem nebo kancléřkou.

Rektorát
Studentská 95, 532 10, Pardubice
tel.: 466 036 111 - přes telefonní ústřednu na všechna pracoviště univerzity

Kancelář rektora

false
Obrázek uživatele luka3334
Mgr.
Lucie
Kašková

Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.kaskova@upce.cz
466 036 530
Bc.
Martina
Hrbáčková

Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.hrbackova@upce.cz
466 036 553
Obrázek uživatele mija3442
Mgr.
Michaela
Jansová

Rektorát a celouniverzitní útvary

michaela.jansova@upce.cz
466 036 524

Oddělení propagace a vnějších vztahů
 

false
Obrázek uživatele vawa3219
Ing.
Valerie
Wágnerová

Rektorát a celouniverzitní útvary

valerie.wagnerova@upce.cz
466 036 555
Obrázek uživatele zupa3277
Mgr.
Zuzana
Paulusová

Rektorát a celouniverzitní útvary

zuzana.paulusova@upce.cz
Obrázek uživatele topo3071
Tomáš
Pospíchal

Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.pospichal@upce.cz
466 036 467
Obrázek uživatele lekr3492
Ing.
Lenka
Krejčíková

Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.krejcikova@upce.cz
466 036 757

Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů

false
Obrázek uživatele ivsv3516
Ing. arch.
Iva
Svobodová

Rektorát a celouniverzitní útvary

iva.svobodova@upce.cz
466 036 482
Obrázek uživatele ivsv3014
Mgr.
Ivana
Švecová

Rektorát a celouniverzitní útvary

ivana.svecova@upce.cz
466 036 649
Úřední hodiny: -
Po-Pá 8:00-16:30

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

false
Obrázek uživatele mava3332
Ing.
Martina
Valášková

Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.valaskova@upce.cz
466 036 795

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

false
Obrázek uživatele move3285
Ing.
Monika
Vejchodová

Rektorát a celouniverzitní útvary

monika.vejchodova@upce.cz
466 036 417
Úřední hodiny:
Pondělí: 
8.00 - 16.30
,
Úterý: 
8.00 - 16.30
,
Středa: 
8.00 - 16.30
,
Čtvrtek: 
8.00 - 16.30
,
Pátek: 
8.00 - 16.30
Konzultace:
Pondělí: 
8.00 - 16.30
,
Úterý: 
8.00 - 16.30
,
Středa: 
8.00 - 16.30
,
Čtvrtek: 
8.00 - 16.30
,
Pátek: 
8.00 - 16.30
-
po předchozí domluvě
Obrázek uživatele jige3002
Ing.
Jitka
Genserová

Rektorát a celouniverzitní útvary

jitka.genserova@upce.cz
466 036 733
Úřední hodiny: -
denně 8.30-16.30
Obrázek uživatele luma3121
Ing.
Lucie
Macháčová

Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.machacova@upce.cz
466 036 596

Oddělení personální a mzdové

false
Mgr.
Markéta
Holá

Rektorát a celouniverzitní útvary

marketa.hola@upce.cz
466 036 347

Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností

false
Obrázek uživatele mire3062
Ing.
Milan
Rejchrt

Rektorát a celouniverzitní útvary

milan.rejchrt@upce.cz
466 036 663

Sekretariát kvestora

false
Obrázek uživatele ziba8007
Zita
Bachurová

Rektorát a celouniverzitní útvary

zita.bachurova@upce.cz
466 036 556

Ekonomický odbor

false
Obrázek uživatele dadr3056
Ing.
Dagmar
Drobná Kubalík

Rektorát a celouniverzitní útvary

dagmar.drobnakubalik@upce.cz
466 036 358
Jaroslava
Janatová

Rektorát a celouniverzitní útvary

jaroslava.janatova@upce.cz
466 036 356
Obrázek uživatele paca3308
Ing.
Pavel
Cabalka

Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.cabalka@upce.cz
466 036 766
Obrázek uživatele jaku3198
Ing.
Jana
Kubíčková

Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.kubickova@upce.cz
466 036 756

Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

false
Obrázek uživatele irse3057
Ing.
Irena
Seinerová

Rektorát a celouniverzitní útvary

irena.seinerova@upce.cz
466 036 745

Oddělení právní a organizační

false
JUDr. Mgr.
Adéla
Nekvindová

Rektorát a celouniverzitní útvary

adela.nekvindova@upce.cz
466 036 276

Referát právní

false
Obrázek uživatele paho3270
JUDr.
Pavel
Horák

Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.horak@upce.cz
466 036 499
Úřední hodiny:
Úterý: 
8:00 - 15:00
,
Středa: 
8:00 - 15:00
,
Čtvrtek: 
8:00 - 15:00

Referát organizační

false
Obrázek uživatele almi3376
Bc.
Alice
Michalů

Rektorát a celouniverzitní útvary

alice.michalu@upce.cz
466 036 143

Podatelna

false
Obrázek uživatele jast3294
Jarmila
Štanclová

Rektorát a celouniverzitní útvary

jarmila.stanclova@upce.cz
466 036 466
Obrázek uživatele evri3080
Eva
Říhová

Rektorát a celouniverzitní útvary

eva.rihova@upce.cz
466 036 364
Obrázek uživatele zufa2700
Zuzana
Faltusová

Rektorát a celouniverzitní útvary

zuzana.faltusova@upce.cz
466 036 746

Centrum mezinárodních mobilit

false
Obrázek uživatele veal3483
Mgr.
Věra
Albrechtová

Rektorát a celouniverzitní útvary

vera.albrechtova@upce.cz
466 036 350
Úřední hodiny:
Pondělí: 
9 - 15
,
Úterý: 
9 - 15
,
Středa: 
10 - 15
,
Čtvrtek: 
9 - 15
,
Pátek: 
9 - 12
Obrázek uživatele kaho3515
Ing.
Kateřina
Hornyšová

Rektorát a celouniverzitní útvary

katerina.hornysova@upce.cz
466 036 725, 466 036 407
Obrázek uživatele anpi3189
Mgr.
Andrea
Pilařová

Rektorát a celouniverzitní útvary

andrea.pilarova@upce.cz
466 036 209
Úřední hodiny:
Pondělí: 
13:00 - 14:30
,
Úterý: 
9:00 - 11:00
,
Čtvrtek: 
13:00 - 15:00
,
Pátek: 
9:00 - 11:00
-
Schůzka možná mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy
Obrázek uživatele javo3171
Mgr.
Jana
Voltrová

Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.voltrova@upce.cz
466 036 496
Úřední hodiny:
Pondělí: 
9:00 - 11:00
,
Úterý: 
9:00 - 11:00
,
Středa: 
9:00 - 11:00
,
Čtvrtek: 
9:00 - 11:00
-
V jiný čas po předchozí domluvě