Rektorát tvoří organizační útvary (odbory, oddělení a samostatné referáty) zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost univerzity. Jedná se o administrativní, ekonomické, provozní a jiné útvary řízené rektorem, prorektory, kvestorem nebo kancléřkou.

Rektorát
Studentská 95, 532 10, Pardubice
tel.: 466 036 111 - přes telefonní ústřednu na všechna pracoviště univerzity

Kancelář rektora

kancléřka
Obrázek uživatele luka3334

Mgr.
Lucie
Kašková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.kaskova@upce.cz
466 036 530
tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení
Obrázek uživatele mija3442

Mgr.
Michaela
Jansová


Rektorát a celouniverzitní útvary

michaela.jansova@upce.cz
466 036 524
asistentka rektora
Obrázek uživatele mahr3498

Bc.
Martina
Hrbáčková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.hrbackova@upce.cz
466 036 553
tajemnice rektora
Obrázek uživatele vawa3219

Ing.
Valerie
Wágnerová


Rektorát a celouniverzitní útvary

valerie.wagnerova@upce.cz
466 036 555
asistentka prorektorů
Obrázek uživatele nitr3610

Ing.
Nikola
Tříletá


Rektorát a celouniverzitní útvary

nikola.trileta@upce.cz
466 036 568

Oddělení propagace a vnějších vztahů

vedoucí
Obrázek uživatele mama3631

Mgr.
Martina
Macková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.mackova@upce.cz
466 036 413
Obrázek uživatele topo3071

Tomáš
Pospíchal


Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.pospichal@upce.cz
466 036 467
Obrázek uživatele lece3350

Mgr.
Lenka
Čermáková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.cermakova@upce.cz
466 036 544
Obrázek uživatele lekr3492

Ing.
Lenka
Krejčíková


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.krejcikova@upce.cz
466 036 757
Obrázek uživatele st52587

Bc.
Věra
Přibylová


Rektorát a celouniverzitní útvary

vera.pribylova@upce.cz
466 036 406
Obrázek uživatele ivsv3516

Ing. arch.
Iva
Svobodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

iva.svobodova@upce.cz
466 036 482

Oddělení pro vzdělávání

vedoucí
Obrázek uživatele onpr3284

Ing.
Ondřej
Prusek
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

ondrej.prusek@upce.cz
466 036 416

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

Obrázek uživatele mava3332

Ing.
Martina
Valášková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.valaskova@upce.cz
466 036 795

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

vedoucí
Obrázek uživatele move3285

Ing.
Monika
Vejchodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

monika.vejchodova@upce.cz
466 036 417
Obrázek uživatele jige3002

Ing.
Jitka
Genserová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jitka.genserova@upce.cz
466 036 733
Obrázek uživatele luma3121

Ing.
Lucie
Macháčová


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.machacova@upce.cz
466 036 596

Oddělení personální a mzdové

vedoucí

Mgr.
Markéta
Holá


Rektorát a celouniverzitní útvary

marketa.hola@upce.cz
466 036 347

Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností

Ing.
Lucie
Košťálová


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.kostalova@upce.cz
466 036 663

Bc.
Jana
Nováková


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.novakova@upce.cz
466 036 284

Sekretariát kvestora

Obrázek uživatele ziba8007

Zita
Bachurová


Rektorát a celouniverzitní útvary

zita.bachurova@upce.cz
466 036 556

Ekonomický odbor

Obrázek uživatele dadr3056

Ing.
Dagmar
Drobná Kubalík


Rektorát a celouniverzitní útvary

dagmar.drobnakubalik@upce.cz
466 036 358

Jaroslava
Janatová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jaroslava.janatova@upce.cz
466 036 356
Obrázek uživatele paca3308

Ing.
Pavel
Cabalka


Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.cabalka@upce.cz
466 036 766
Obrázek uživatele jaku3198

Ing.
Jana
Kubíčková


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.kubickova@upce.cz
466 036 756

Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

Obrázek uživatele irse3057

Ing.
Irena
Seinerová


Rektorát a celouniverzitní útvary

irena.seinerova@upce.cz
466 036 745

Oddělení právní a organizační

JUDr. Mgr.
Adéla
Nekvindová


Rektorát a celouniverzitní útvary

adela.nekvindova@upce.cz

Referát právní

Obrázek uživatele paho3270

JUDr.
Pavel
Horák


Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.horak@upce.cz
466 036 499

Referát organizační

Obrázek uživatele almi3376

Bc.
Alice
Michalů


Rektorát a celouniverzitní útvary

alice.michalu@upce.cz
466 036 143

Podatelna

Obrázek uživatele evri3080

Eva
Říhová


Rektorát a celouniverzitní útvary

eva.rihova@upce.cz
466 036 364
Obrázek uživatele zufa2700

Zuzana
Faltusová


Rektorát a celouniverzitní útvary

zuzana.faltusova@upce.cz
466 036 746

Centrum mezinárodních mobilit

Obrázek uživatele veal3483

Mgr.
Věra
Albrechtová


Rektorát a celouniverzitní útvary

vera.albrechtova@upce.cz
466 036 350
Obrázek uživatele anpi3189

Mgr.
Andrea
Pilařová


Rektorát a celouniverzitní útvary

andrea.pilarova@upce.cz
466 036 209
Obrázek uživatele javo3171

Mgr.
Jana
Voltrová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.voltrova@upce.cz
466 036 496
Obrázek uživatele kaho3515

Ing.
Kateřina
Hornyšová


Rektorát a celouniverzitní útvary

katerina.hornysova@upce.cz
false