UPCE

Rektorát tvoří organizační útvary (odbory, oddělení a samostatné referáty) zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost univerzity. Jedná se o administrativní, ekonomické, provozní a jiné útvary řízené rektorem, prorektory, kvestorem nebo kancléřkou.

Rektorát
Studentská 95, 532 10, Pardubice
tel.: 466 036 111 - přes telefonní ústřednu na všechna pracoviště univerzity

Kancelář rektora

kancléřka
Ing. Lucie Košťálová,

Ing.
Lucie
Košťálová


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.kostalova@upce.cz
466 036 530
asistentka rektora
Ing. Michaela Jeníčková,

Ing.
Michaela
Jeníčková


Rektorát a celouniverzitní útvary

michaela.jenickova@upce.cz
466 036 553
asistentka prorektorů

Dagmar
Casková


Rektorát a celouniverzitní útvary

dagmar.caskova@upce.cz
466 036 568

Sekretariát kvestora

 Zita Bachurová,

Zita
Bachurová


Rektorát a celouniverzitní útvary

zita.bachurova@upce.cz
466 036 556

Oddělení propagace a vnějších vztahů

vedoucí
Mgr. Martina Macková,

Mgr.
Martina
Macková


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.mackova@upce.cz
466 036 413

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

vedoucí
Ing. Monika Vejchodová,

Ing.
Monika
Vejchodová


Rektorát a celouniverzitní útvary

monika.vejchodova@upce.cz
466 036 417
vedoucí oddělení Projektová podpora
Ing. Jitka Genserová,

Ing.
Jitka
Genserová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jitka.genserova@upce.cz
466 036 733
vedoucí oddělení Mezinárodní vztahy
Mgr. Věra Albrechtová,

Mgr.
Věra
Albrechtová


Rektorát a celouniverzitní útvary

vera.albrechtova@upce.cz
466 036 350

Oddělení pro vzdělávání

vedoucí
Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.

Ing.
Ondřej
Prusek
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

ondrej.prusek@upce.cz
466 036 416

Oddělení právní a organizační

Mgr. Martina Chramostová Víghová,

Mgr.
Martina
Chramostová Víghová


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.chramostovavighova@upce.cz
466 036 424

Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

Ing. Filip Habivský,

Ing.
Filip
Habivský


Rektorát a celouniverzitní útvary

filip.habivsky@upce.cz
466 036 771

Ekonomický odbor

vedoucí ekonomického odboru
 Irena Adamová,

Irena
Adamová


Rektorát a celouniverzitní útvary

irena.adamova@upce.cz
466 036 358

Oddělení personální a mzdové

vedoucí
Ing. Iveta Moravcová

Ing.
Iveta
Moravcová


Rektorát a celouniverzitní útvary

iveta.moravcova@upce.cz
466 036 518

Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností

Bc.
Jana
Nováková


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.novakova@upce.cz
466 036 284
false