Celouniverzitní útvary

Celouniverzitní útvary jsou pracoviště univerzity, která zajišťují vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost na univerzitní úrovni, a účelová zařízení, která zajišťují ubytování a stravování, provozní a tiskařské služby nebo poskytují informační a další služby studentům, zaměstnancům a pracovištím univerzity, případně externím subjektům.

Jazykové centrum

false
Obrázek uživatele jihl0401
PhDr.
Jitka
Hloušková
,
Ph.D.

Rektorát a celouniverzitní útvary

jitka.hlouskova@upce.cz
466 036 716, 466 037 509
Konzultace: -
individuální konzultace po předchozí dohodě

Katedra tělovýchovy a sportu

false
Obrázek uživatele toma0540
Mgr.
Tomáš
Macas
,
Ph.D.

Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.macas@upce.cz
466 036 537
Konzultace:
Pondělí: 
9:00 - 11:00

Správa kolejí a menzy (SKM)

false
Obrázek uživatele padu8064
RNDr.
Pavel
Ďurovec
pavel.durovec@upce.cz
466 036 290

Centrum informačních technologií a služeb

false
Obrázek uživatele olkl3011
Ing.
Olga
Klápšťová

Rektorát a celouniverzitní útvary

olga.klapstova@upce.cz
466 036 700
Obrázek uživatele toba3272
Ing.
Tomáš
Bartoníček
,
Ph.D.

Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.bartonicek@upce.cz
466 036 576
Obrázek uživatele pesv3060
Ing.
Petr
Švec

Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.svec@upce.cz
466 036 567
Obrázek uživatele jisl3113
Ing.
Jiří
Slanina

Rektorát a celouniverzitní útvary

jiri.slanina@upce.cz
466 036 575
Obrázek uživatele onpr3284
Ing.
Ondřej
Prusek
,
Ph.D.

Rektorát a celouniverzitní útvary

ondrej.prusek@upce.cz
466 036 416

Univerzitní knihovna

false
Obrázek uživatele blja2023
Ing.
Blanka
Jankovská

Rektorát a celouniverzitní útvary

blanka.jankovska@upce.cz
466 036 534
Konzultace: -
po předchozí domluvě telefonicky či e-mailem

Technický odbor

false
Obrázek uživatele alpe3314
Ing.
Aleš
Pék

Rektorát a celouniverzitní útvary

ales.pek@upce.cz
466 036 724

Vydavatelství a polygrafické středisko

false
Obrázek uživatele vlko2075
Vladimír
Kobera

Rektorát a celouniverzitní útvary

vladimir.kobera@upce.cz
466 036 042

Vydavatelství

false
Obrázek uživatele ivho3142
Ing.
Ivo
Holava

Rektorát a celouniverzitní útvary

ivo.holava@upce.cz
466 036 132
Obrázek: