UPCE

Celouniverzitní útvary

Celouniverzitní útvary jsou pracoviště univerzity, která zajišťují vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost na univerzitní úrovni, a účelová zařízení, která zajišťují ubytování a stravování, provozní a tiskařské služby nebo poskytují informační a další služby studentům, zaměstnancům a pracovištím univerzity, případně externím subjektům.

Jazykové centrum

Vedoucí Jazykového centra
Mgr. Pavel Brebera, Ph.D.

Mgr.
Pavel
Brebera
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.brebera@upce.cz
466 036 716, 466 036 139

Katedra tělovýchovy a sportu

Vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu
Mgr. Jan Němec,

Mgr.
Jan
Němec


Rektorát a celouniverzitní útvary

jan.nemec@upce.cz
466 036 791

Správa kolejí a menzy (SKM)

Ředitel SKM

Jan
Brothánek


jan.brothanek@upce.cz
466 036 290

Centrum informačních technologií a služeb

Ředitelka Centra informačních technologií a služeb
Ing. Olga Klápšťová,

Ing.
Olga
Klápšťová


Rektorát a celouniverzitní útvary

olga.klapstova@upce.cz
466 036 700
Vedoucí Oddělení webových aplikací a DTP
Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.

Ing.
Tomáš
Bartoníček
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

tomas.bartonicek@upce.cz
466 036 576
Vedoucí Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky
Ing. Petr Švec,

Ing.
Petr
Švec


Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.svec@upce.cz
466 036 567
Vedoucí Oddělení správy systémů a sítí
Ing. Jiří Slanina,

Ing.
Jiří
Slanina


Rektorát a celouniverzitní útvary

jiri.slanina@upce.cz
466 036 575
Oddělení podpory informačních systémů
Ing. Miroslav Koblížek,

Ing.
Miroslav
Koblížek


Rektorát a celouniverzitní útvary

miroslav.koblizek@upce.cz
466 036 648

Univerzitní knihovna

Vedoucí univerzitní knihovny
Ing. Blanka Jankovská,

Ing.
Blanka
Jankovská


Rektorát a celouniverzitní útvary

blanka.jankovska@upce.cz
466 036 534

Centrum transferu technologií a znalostí

Ředitel CTTZ

Ing.
Jaroslav
Chvojka
,
MBA


Rektorát a celouniverzitní útvary

jaroslav.chvojka@upce.cz
466 037 531

Technický odbor

Vedoucí Technického odboru
Ing. Aleš Pék,

Ing.
Aleš
Pék


Rektorát a celouniverzitní útvary

ales.pek@upce.cz
466 036 724

Vydavatelství a polygrafické středisko

Vedoucí Vydavatelství a polygrafického střediska
 Vladimír Kobera,

Vladimír
Kobera


Rektorát a celouniverzitní útvary

vladimir.kobera@upce.cz
466 036 042

Vydavatelství

Vedoucí Vydavatelství s prodejnou odborné literatury
Ing. Ivo Holava,

Ing.
Ivo
Holava


Rektorát a celouniverzitní útvary

ivo.holava@upce.cz
466 036 132
false