Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

phone-612061_1920_125857.jpg

Poradci poradny APUPA

Mgr. Hana Jelínková
Psychoterapie, poradenství pro rozvoj osobnosti, krizová intervence
e-mail: hana.jelinkova@upce.cz

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, PhD.
Psychologické poradenství, poradenství pro ERASMUS studenty
e-mail: ilona.datko@upce.cz

Mgr. et Mgr. Zuzana Pokorná
Psychologické a psychoterapeutické poradenství, krizová intervence
e-mail: pokorna.veletova@email.cz

Mgr. Magdaléna Nádvorníková
Psychologické a psychoterapeutické poradenství, krizová intervence (FR Litomyšl)
e-mail: magdalena.nadvornikova@upce.cz

Mgr. Pavlína Potůčková
Psychosociální poradenství
e-mail: pavlina.potuckova@upce.cz

Mgr. Barbora Bajová
Elektronická a telefonická krizová intervence
e-mail: barbora.bajova@upce.cz
tel.: 601 586 745

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Psychosociální poradenství, koučink
e-mail: jan.mandys@upce.cz

PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D.
Koučink
e-mail: jitka.hlouskova@upce.cz


Administrativní a organizačně-provozní podpora poradenského pracoviště APUPA

Bc. Klára Schejbalová
e-mail: klara.schejbalova@upce.cz
tel.: 466 036 434

Barbora Modlíková
e-mail: barbora.modlikova@upce.cz
tel.: 466 036 082, 720 054 090


Kontaktní zaměstnanci jednotlivých fakult UPCE

Jsou zástupci jednotlivých fakult, kteří jsou proškoleni v postupu krizových a zátěžových situací a citlivě Vás seznámí s postupem řešení a doporučí vhodnou odbornou péči.

Fakulta ekonomicko-správní
Mgr. Jana Vágnerová
vedoucí, studijní referát FES 
jana.vagnerova@upce.cz

Bc. Radka Bartoníčková
referent FES
radka.bartonickova@upce.cz

Fakulta filozofická
Bc. Jana Horáková
referent FF
jana.horakova@upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Jiří Pašek
referent DFJP
jiri.pasek@upce.cz

Jana Novotná, DiS.
referent DFJP
jana.novotna@upce.cz

Fakulta restaurování
Petra Pokorná
referent FR
petra.pokorna@upce.cz

Jitka Korábová
referent FR
jitka.korabova@upce.cz

Fakulta chemicko-technologická
Ing. Jana Marková
vedoucí, studijní oddělení FCHT
jana.markova@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií
Ing. Monika Kofferová
vedoucí, studijní oddělení FZS
monika.kofferova@upce.cz

Mgr. Monika Kopecká
asistent
monika.kopecka@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Renata Kalhousová
vedoucí, studijní oddělení FEI
renata.kalhousova@upce.cz


Telefonické kontakty na další návazné služby:

Sociální a právní poradenství v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19 obětem trestné činnosti a předsudečného násilí
Čechy: tel.: 773 177 636 nebo email poradna@in-ius.cz
Morava a Slezsko: tel.: 773 177 104 nebo email poradna.brno@in-ius.cz

Linka bezpečí  (celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích) =  116 111

Modrá linka (anonymně, zdarma, 24hodin denně = veškerá témata a pomoc v nouzi) = 731 197 477, 608 902 410
Pro anglicky mluvící: for English speakers, they offer e-mail consulting, with reply within 72 hours, at help@modralinka.cz 

Krizové centrum Pardubice nabízí podporu lidem od 16 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nemohou v dané chvíli zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována na základě osobního nebo telefonického objednání.Krizové centrum Pardubice | SKP-CENTRUM, o.p.s.

En centrum - Psychologicko sociální poradna a mediace poskytuje psychologickou pomoc a sociální poradenství vedoucí ke zvládnutí nebo předcházení krize či obtížné situace. Služba mediace. Služba je bezplatná a anonymní, od 16 let, lze využít bez doporučení. Objednání = 604 464 839, psp@energeia.cz

Rodičovská linka (rodinné a školní problémy) = 606 021 021

Linka důvěry pro dospělé (nonstop) = 284 016 666

Linka psychopomoci (krizová telefonní služba, která pomáhá lidem s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v sociálních službách, zorientovat se v těžké a často nepřehledné situaci psychické krize. Jde o anonymní, nízkoprahovou službu snadno dostupnou i lidem, kteří by se těžko odhodlávali k návštěvě odborníka.) Každý všední den od 9:00 do 21:00 hodin., = 224 214 214, 777 783 146

Linka Seniorů Elpida (anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi.) = 800 200 007

Pražská linka důvěry (celorepublikově, nonstop) = 222 580 697

Linka důvěry Dětského krizového centra (pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc; nonstop) = 241 484 149

Kontaktní centrum Sananim (drogy) = 283 872 186

SOS centrum Diakonie ČCE (krizová intervence a sociální poradenství) Denní krizová služba, pracovní dny 9:00 - 20:00. tel.:  = 222 514 040,  777 734 173