Aktuálně provozní informace

Vracíme se z Covidového online provozu do face-to-face formy poradenství. Jsme tu pro Vás.

Pokud se u Vás vyskytnou příznaky akutního respiračního onemocnění, informujte prosím svého poradce a bude Vám nabídnut termín náhradní. Děkujeme za pochopení.

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu umístění poradenské místnosti - poradenská místnost nově sídlí na budově KF, přízemí, místnost 002.


  Chystané akce 2021

  V roce 2021 pro Vás chystáme tyto aktivity:

  Edukativní skupina

  • cyklus tematicky zaměřených přednášek
  • Závislosti vážně i nevážně
   Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

  • Hodnotový systém člověka 
   Lektorka: Mgr. Pavlína Potůčková

  • Rozvoj osobnosti, aneb jak blbout pomalu
   Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

  Poznej sám sebe

  • čtyřdenní výjezdní studentský kurz zaměřený na seberozvojové techniky
  • 16.-19. 9. 2021 v Konferenčním centru Immanuel
  • přihlašování spuštěno!

  Skupina Jak zvládat stres

  • dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na techniky zvládání stresu a jiných zátěžových situací
  • 6.-7. 11. 2021 na Fakultě elektrotechniky a informatiky, Poradenská místnost SU403

  Seberozvojová a růstová skupina

  • otevřená pravidelná studentská skupina zaměřená na seberozvojové techniky a pomáhající k lepšímu uchopení sebe sama ve vztahu ke společnosti
  • každý čtvrtek od 14. 10. 2021, od 15:00 do 16:30 hod  na Fakultě elektrotechniky a informatiky, Poradenská místnost SU403
  • přihlašování spuštěno!

  Stres, práce s tělem a psychohygiena

  • Celodenní intenzivní kurz navazující na setkání skupiny "Jak zvládat stres"
  • Kurz nabízí uvědomění si propojenosti tělesných a psychických funkcí a jejich využití jako aktivní zdroj podpory a prevenci stresu.
  • Kurz probíhá výcvikovým charakterem v prostorách Univerzity Pardubice v malém kolektivu účastníků
  • V přihlašování mají přednost účastníci předchozího kurzu "Jak zvládat stres", kapacita se doplní dalšími zájemci z řad studentů Upa

   

  Uskutečněné akce 2020

  V roce 2020 proběhlo:

   Edukativní skupina

   • Já to dám! Rozvoj studijních strategií nejen pro studenty se specifickou poruchou učení při distančním vzdělávání.

    Uvítali byste podporu při samostudiu?
    Jste zahlceni texty a přívalem informací na distanční výuce?
    Máte pocit zmaru, čtete text stále dokola a stále nic nevíte?
    Odpověděli jste „ANO“?

    Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně pracovat s textem, jaké jsou nástroje a možnosti zpracování informací. Seznámíte se a získáte povědomí o možnostech studijní strategie, efektivní práce s textem, práce s pamětí.

    Kdy: 4. 12. 2020 v 9:30 – 11:00
    Lektorka: Mgr. Hana Syrovátková
    Jak: přihlásit se můžete zde: alma@upce.cz, do předmětu uveďte: Studijní strategie
    Po přihlášení obdržíte odkaz na MS Teams událost, který umožní Vaši účast na webináři.

   • Termíny jednotlivých seminářů budeme průběžně zveřejňovat zde a na intranetu. Vstup volný, přednáška trvá 90min. Jste srdečně zváni.

   Nabídka právního a sociálního poradenství v souvislosti  s výskytem nemoci Covid-19

   Obrátila se na nás organizace In IUSTITIA, o.p.s., s nabídkou bezplatného odborného sociálního poradenství a právního poradenství obětem trestné činnosti a předsudečného násilí.  

   Mezi potenciální klienty patří i lidé napadení z důvodu svého zdravotního stavu. V současné době byly zaznamenány stupňující se útoky (verbální, fyzické i na sociálních sítích) na lidi, kteří onemocněli koronavirem Covid 19 nebo jsou z téhož důvodu v karanténě.  Zaznamenány byly také útoky na zdravotnický a další pomáhající personál,  které lze dát do souvislosti s nouzovým stavem. Třetí skupinou ohrožených lidí, jsou pak lidé, kteří jsou napadeni osobami nedodržujícími karanténní opatření.

   Školení pracovníci a pracovnice organizace mohou nabídnout:

   • krizovou intervenci napadeným prostřednictvím Skypu, chatu nebo telefonu
   • telefonické, online nebo emailové sociální poradenství 
   • v případě závažnějších útoků také právní poradenství a zastupování v trestním řízení

   Kontakt:

    false