Upozornění!

Pokud se u Vás vyskytnou příznaky akutního respiračního onemocnění, informujte prosím svého poradce a bude Vám nabídnut termín náhradní

Děkujeme za pochopení.


  Chystané akce

  V roce 2020 pro Vás chystáme tyto aktivity:

   Edukativní skupina

   • Já to dám! Rozvoj studijních strategií nejen pro studenty se specifickou poruchou učení při distančním vzdělávání.

    Uvítali byste podporu při samostudiu?
    Jste zahlceni texty a přívalem informací na distanční výuce?
    Máte pocit zmaru, čtete text stále dokola a stále nic nevíte?
    Odpověděli jste „ANO“?

    Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně pracovat s textem, jaké jsou nástroje a možnosti zpracování informací. Seznámíte se a získáte povědomí o možnostech studijní strategie, efektivní práce s textem, práce s pamětí.

    Kdy: 4. 12. 2020 v 9:30 – 11:00
    Lektorka: Mgr. Hana Syrovátková
    Jak: přihlásit se můžete zde: alma@upce.cz, do předmětu uveďte: Studijní strategie
    Po přihlášení obdržíte odkaz na MS Teams událost, který umožní Vaši účast na webináři.

   • Závislosti vážně i nevážně
    Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
    19.10. 2020 od 15:30hod  přednáška byla z důvodu omezení provozu na UPa odložena, náhradní termín bude upřesněn

   • Hodnotový systém člověka 
    Lektorka: Mgr. Pavlína Potůčková
    11.11. 2020 od 15:00hod, UA A4 přednáška byla z důvodu omezení provozu na UPa odložena, náhradní termín bude upřesněn

   • Rozvoj osobnosti, aneb jak blbout pomalu
    Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
    30.11. 2020 od 15:30h přednáška byla z důvodu omezení provozu na UPa odložena, náhradní termín bude upřesněn

   • Termíny jednotlivých seminářů budeme průběžně zveřejňovat zde a na intranetu. Vstup volný, přednáška trvá 90min. Jste srdečně zváni.

   kurz Stres, práce s tělem a psychohygiena 17.10. 2020, budova EB, místnost 01011 Kurz byl z důvodu omezení provozu na UPa odložen, náhradní termín bude upřesněn

   • Celodenní intenzivní kurz navazující na setkání skupiny "Jak zvládat stres"
   • Kurz nabízí uvědomění si propojenosti tělesných a psychických funkcí a jejich využití jako aktivní zdroj podpory a prevenci stresu.
   • Kurz probíhá výcvikovým charakterem v prostorách Univerzity Pardubice v malém kolektivu účastníků
   • V přihlašování mají přednost účastníci předchozího kurzu "Jak zvládat stres", kapacita se doplní dalšími zájemci z řad studentů Upa
   • máme volná místa!

   intenzivní sezení Seberozvojová a růstová skupina 29. - 30. 10. 2020, budova CB, místnost SU403 Kurz byl z důvodu omezení provozu na UPa odložen, náhradní termín bude upřesněn


   Nabídka právního a sociálního poradenství v souvislosti  s výskytem nemoci Covid-19

   Obrátila se na nás organizace In IUSTITIA, o.p.s., s nabídkou bezplatného odborného sociálního poradenství a právního poradenství obětem trestné činnosti a předsudečného násilí.  

   Mezi potenciální klienty patří i lidé napadení z důvodu svého zdravotního stavu. V současné době byly zaznamenány stupňující se útoky (verbální, fyzické i na sociálních sítích) na lidi, kteří onemocněli koronavirem Covid 19 nebo jsou z téhož důvodu v karanténě.  Zaznamenány byly také útoky na zdravotnický a další pomáhající personál,  které lze dát do souvislosti s nouzovým stavem. Třetí skupinou ohrožených lidí, jsou pak lidé, kteří jsou napadeni osobami nedodržujícími karanténní opatření.

   Školení pracovníci a pracovnice organizace mohou nabídnout:

   • krizovou intervenci napadeným prostřednictvím Skypu, chatu nebo telefonu
   • telefonické, online nebo emailové sociální poradenství 
   • v případě závažnějších útoků také právní poradenství a zastupování v trestním řízení

   Kontakt:

    false