Mgr. Pavlína Potůčková

Od roku 1973 jsem dcerou, sestrou, později kamarádkou, studentkou, partnerkou, matkou, zaměstnancem, podřízeným i nadřízeným. Po bakalářském studiu na UHK v oboru sociální pedagogika jsem porodila dvě děti. Po mateřské dovolené jsem 4 roky učila na základní škole v obci u Pardubic. V roce 2004 jsem ze školství přešla do vznikajících sociálních služeb. V roce 2011 jsem absolvovala magisterské studium Resocializační pedagogiky na Univerzitě Pardubice. Během své pracovní kariéry jsem prošla několika výcviky zaměřenými na individuální nebo skupinovou práci a poradenství (Možnosti dialogu – kolaborativní přístup, Mediační techniky při řešení konfliktů, Krizová intervence, Case management, Psychosociální rehabilitace, Lektor – specialista pro osoby se zdravotním postižením, Psychiatrické minimum, Grafologie, Výcvik kouče, Management aj.)

V současnosti pracuji ve vedení neziskové organizace v Pardubicích (Česká abilympijská asociace, z. s.- Centrum Kosatec), která zaměstnává lidi se zdravotním hendikepem, je poskytovatelem sociálních služeb, sociálním podnikem a pořadatelem spousty akcí pro integraci lidí se zdravotním postižením (www.centrumkosatec.cz). Pro zpestření se občas zapojuji do lektorování motivačních programů a seminářů pro pracovníky v sociálních službách i pro lidi se zdravotním hendikepem. V rámci Komunitního plánování města Pardubic vedu pracovní skupinu pro lidi s duševním onemocněním.

V rámci individuálního poradenství nabízím podporu v oblastech:

  • koučovací přístup – sladění osobních cílů s hodnotami
  • odhalení rezerv – posilování slabých stránek, silné stránky osobnosti
  • práce s časem, prioritami
  • práce s emocemi
  • seberealizace a pracovní uplatnění
  • integrace hendikepovaných
  • psychosociální poradenství, sebereflexe
  • rozvoj měkkých technik v komunikaci s okolím, rozvoj kompetencí v oblastech chování, komunikačních dovedností, vyjednávání

V pracovní době mám ráda „hemžení“ lidí kolem sebe, nebojím se nových výzev a příležitostí. V soukromí mám raději stromy, knížky, hudbu, baví mě turistika, jízda na kole, běh, někdy i pyžamové lenošení třeba u nějaké komedie nebo s křížovkou …

false