Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

coaching_174523.jpg

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.

(definice koučinku dle ICF, zdroj: https://www.coachfederation.cz/)

V čem může být koučink prospěšný ?

  • Orientace ve vlastních životních hodnotách a cílech směrem k nastartování úspěšné kariéry;
  • ujasnění krátkodobých i dlouhodobých kariérních cílů v souvislosti se studovaným oborem;
  • usnadnění rozhodování;
  • zaměření na dosahování vytčených cílů;
  • hledání cest k úspěšnému skloubení studia s prací nebo s osobním životem;
  • rozvoj osobnosti;
  • příležitost vyzkoušet si, jaké možnosti nabízí koučink;
  • jedna z forem podpory poskytované studentům s cílem zvýšit jejich studijní úspěšnost 

PhDr. Jitka Hloušková, PhD.

certifikovaný kouč

Poradenská místnost KF 002, FEI SU403

Středa 15:00-17:00 hod

Další termíny online nebo prezenčně po předchozí individuální domluvě

Kontakt: jitka.hlouskova@upce.cz