Společná vědecká pracoviště

Smluvně vytvořenými pracovišti univerzity s jinými právnickými osobami jsou:

Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLChPL”)

Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a. s., Pardubice - Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLNMR”)

Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLAP”)

Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SPAM”)

Společná laboratoř membránových procesů MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLMP”)