Ústav pro analýzu dopravních nehod

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Ústav pro analýzu dopravních nehod
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 429

E - mail: ivo.drahotsky@upce.cz